Arolwg Gwasanaethau Cefnogi Corfforaethol

Mae’r Cyngor yn y broses o adolygu gwaith timau corfforaethol sydd yn cefnogi gwasanaethau, yn newid y modd rydym yn gweithio drwy wahanu swyddogaethau cyflwyno a chefnogi, gyda’r bwriad o greu gwasanaeth cefnogol llai, mwy effeithiol. Mwy...

Sesiynau Gwerthuso Perfformiad a Hyfforddiant iTrent

Dyddiadau ar gael rhwng Ionawr a Mawrth. Sesiynau 2 awr.
Archebwch drwy Hunanwasanaeth Gweithwyr (ESS) yn iTrent neu drwy ffonio AD ar 01824 706200.

 
employee-human-resources-138-92

Adnoddau Dynol

Gwybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych.
Mwy...

 
employee-information-for-schools-apple-books-138x92

Adnoddau Dynol (Ysgolion)

Gwybodaeth ar gyfer gweithwyr ysgolion ar bob agwedd o’ch cyflogaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych.
Mwy...

 
employee-sub-spotlight-right-track-138x92

Polisïau AD

Rydym yn y broses o gyhoeddi ein holl bolisïau AD ar y tudalennau gwe hyn. Os na allwch ddod o hyd i’r polisi rydych yn chwilio amdano, anfonwch e-bost atom ar hrdirect@denbighshire.gov.uk. Diolch am eich amynedd.

 

 
 

Mwy...

Ffurflenni a Ddefnyddir yn AmlSwyddiAdnoddau Dynol - Canllawiau system Adnoddau Dynol - Cysylltu â niAdnoddau Dynol - A i YAdnoddau Dynol - Ysgolion Lles yn y Gweithle