Polisïau AD

Rydym yn y broses o gyhoeddi ein holl bolisïau AD ar y tudalennau gwe hyn. Os na allwch ddod o hyd i’r polisi rydych yn chwilio amdano, anfonwch e-bost atom ar hrdirect@denbighshire.gov.uk. Diolch am eich amynedd.

 

 

 
employee-human-resources-138-92

Adnoddau Dynol

Gwybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych.
Mwy...

 
employee-information-for-schools-apple-books-138x92

Adnoddau Dynol (Ysgolion)

Gwybodaeth ar gyfer gweithwyr ysgolion ar bob agwedd o’ch cyflogaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych.
Mwy...

 
employee-sub-spotlight-right-track-138x92
 
 

Mwy...

Ffurflenni a Ddefnyddir yn AmlSwyddiAdnoddau Dynol - Canllawiau system Adnoddau Dynol - Cysylltu â niAdnoddau Dynol - A i YAdnoddau Dynol - Ysgolion Lles yn y Gweithle