Absenoldeb Teulu (ysgolion)

 

Absenoldeb a chyflog mamolaeth ar gyfer athrawon

Mae hawl gan bob athrawes feichiog i gael 52 wythnos oabsenoldeb mamolaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am absenoldeb a thâl mamolaeth yn y polisi mamolaeth i athrawon

Gwelwch hefyd:

Staff cymorth 

Gweler:

Tâl ac absenoldeb mabwysiadu  

Os ydych chi’n penderfynu mabwysiadu plentyn, mae gennych chi hawl i hyd at 52 wythnos o absenoldeb mabwysiadu.

Gwelwch hefyd:

Absenoldeb Rhiant

Mae rheolau Absenoldeb Rhiant yn nodi bod absenoldeb rhiant ond yn berthnasol i blant sydd wedi eu geni ar ôl 15 Rhagfyr 1999, sef y dyddiad y daeth y rheolau i rym. Nid oes yn rhaid talu gweithiwr am absenoldeb rhiant. 

Absenoldeb tadolaeth

Gweithiwr sy’n gyfrifol am fagu'r plentyn, gan gynnwys y tad biolegol, gŵr neu bartner y fam (gan gynnwys cyplau o'r un rhyw).

Absenoldeb Rhiant a Rennir

Mae Absenoldeb Rhiant a Rennir (SPL) yn galluogi rhieni cymwys i ddewis sut i rannu gofal eu plentyn / plant yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl geni neu fabwysiadu ar gyfer y rhai sydd i'w geni neu eu lleoli i'w mabwysiadu ar neu ar ôl 5 Ebrill 2015. Y pwrpas yw rhoi mwy o hyblygrwydd i rieni wrth ystyried sut i ofalu amdanyn nhw, a chreu perthynas â'u plentyn.