Canllawiau System (Ysgolion)

 

iTrent

System Adnoddau Dynol y cyngor yw iTrent.

Hunan wasanaeth Gweithiwr iTrent

Fel aelod o staff bydd gennych fynediad yn awtomatig i Hunan wasanaeth itrent ar gyfer y Gweithiwr. Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi edrych ar eich gwybodaeth eich hun yn ddiogel a’i ddiweddaru.

Ewch i Hunan wasanaeth iTrent

Ewch i Hunan wasanaeth iTrent (Mewngofnodi)

(Nodwch: Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

Hunan wasanaeth Rheolwr iTrent

Rheolwr Pobl iTrent yw system y cyngor sy’n caniatáu rheolwyr yng Nghyngor Sir Ddinbych i weld manylion personol a chyflogaeth eu staff.

Ewch i Reolwr Pobl iTrent

Ewch i Reolwr Pobl iTrent (Mewngofnodi)

(Nodwch: Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

Canllawiau System

Canllawiau System - iTrent People Manager

 

Canllawiau System - iTrent Self Service

 

Canllawiau System - Absenoldeb Salwch 

VisionTime

System y cyngor i alluogi staff sy’n gweithio’n hyblyg i glocio i mewn a chlocio yn ystod oriau gwaith yw VisionTime.

Hefyd rhaid i weithwyr archebu gwyliau blynyddol drwy system VisionTime.

Mynediad i VisionTime

(Nodwch: Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)