Diwedd cyflogaeth (Ysgolion)

 

Gall eich cyflogaeth gyda'r cyngor ddod i ben am nifer o resymau, gan gynnwys:

Pensiynau Athrawon

Mae Pensiynau Athrawon yn gyfrifol am weinyddu’r Cynllun Pensiwn Athrawon ar ran yr Adran Addysg 

Gadael Cyngor Sir Ddinbych

Cyfnodau rhybudd, gadael, gweithdrefnau gadael a diwedd contract.

Gweler hefyd:

Pensiynau, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad (staff nad ydynt yn addysgu)

Gwybodaeth am y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gan gynnwys opsiynau ymddeol.

Cefnogaeth

Yn cynnwys dolenni at adnoddau i'ch cefnogi i ganfod gwaith.