Cyfnod Prawf (ysgolion)

 

Bydd gweithwyr newydd Cyngor Sir Ddinbych yn awtomatig yn gweithio cyfnod prawf o chwe mis.

Bydd eich rheolwr yn eich asesu ar ôl tri a phum mis yn y swydd. Bydd yr asesiadau hyn yn erbyn y meini prawf a nodir yn y Ffurflen Asesu Cyfnod Prawf.

Ar ddiwedd y cyfnod prawf o chwe mis byddwch yn derbyn hysbysiad ffurfiol eich bod wedi cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus. Bydd arfarniad perfformiad gyda’ch rheolwr llinell yn cael ei gwblhau yn fuan wedi cwblhau’r cyfnod prawf.