Fy nghyflogaeth (Ysgolion)

 

Yma cewch wybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Ffynonellau Cyngor a chefnogaeth

Mae'n Llawlyfr Gweithiwr wedi ei gynllunio i'ch cyflwyno i'n sefydliad ac i fod o ddefnydd parhaol yn ystod eich cyflogaeth.

Gwrthdaro Cyflogaeth

Gwybodaeth a chyngor ar wrthdaro cyflogaeth ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Llawlyfr Gweithwyr (Telerau ac Amodau)

Llawlyfr Gweithwyr 

Gwerthusiadau perfformiad

Mae Gwerthusiadau perfformiad yn rhoi cyfle i weithwyr gael sgwrs gyda rheolwr am eu hanghenion perfformiad a datblygiad.

Rheoli Perfformiad a Cyflogau

Gwybodaeth ar gyfer athrawon ac ysgolion ar y newidiadau i asesiadau perfformiad a'i cysylltiad gyda cyflogau.

Cyfnod Prawf

Gwybodaeth am cyfnod prawf

Adrefnu a newid

Mae natur a rôl y cyngor yn newid yn gyson. Mae’n hanfodol fod newid yn cael ei reoli’n effeithiol er mwyn sicrhau ei weithredu’n llwyddiannus o fewn y sefydliad.

Amodau Gwasanaeth Athrawon Ysgol (y Llyfr Burgundy)

Dogfennau cysylltiedig