Contractau tymor penodol (Ysgolion)

 

Ystyr contract tymor penodol yw contract cyflogaeth sy’n dod i ben:

  • pan gyrhaeddir dyddiad penodedig;
  • pan fo tasg benodedig wedi’i chwblhau; neu
  • pan fo neu pan nad yw digwyddiad penodedig yn digwydd

Dyma rai enghreifftiau o weithwyr tymor penodol:

  • gweithwyr sy’n cael eu cyflogi dros gyfnodau tymhorol prysur;
  • gweithwyr sy’n cael eu cyflogi’n benodol dros gyfnod mamolaeth neu absenoldeb oherwydd salwch;
  • gweithwyr sy’n cael eu cyflogi i weithio dros dro yn lle gweithiwr parhaol sydd ar secondiad dros dro neu sy'n absennol am ryw reswm arall;
  • gweithwyr sy'n cael eu cyflogi i wneud tasg benodol;
  • pan nad oes cyllid wedi’i gytuno ond am gyfnod penodol;

Gweler hefyd: