Recriwtio a dethol (Ysgolion)

 

Creu a llenwi swydd wag

Recriwtio a dethol

Athrawon cyflenwi

O fis Medi 2017, mae’r broses ar gyfer athrawon cyflenwi wedi newid.  Os hoffech wneud gwaith cyflenwi yn ysgolion Cyngor Sir Ddinbych, rydym yn eich cynghori i gofrestru â New Directions.  Y manylion cyswllt ar gyfer New Directions yw:

New Directions Education Ltd.

Llawr 1af Kingsway House

Rhodfa Ellice, Parc Technoleg Wrecsam

Wrecsam

LL13 7YT

Ffôn: 01978 884290

E-bost: wrexham@new-directions.co.uk

Dogfennau cysylltiedig

Yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig

Swyddi Gwag cyfredol

Eteach

Gweler hefyd: