Y Swydd, telerau ac amodau (Ysgolion)

 

Mae gan y Llawlyfr Gweithwyr fanylion am delerau ac amodau cyflogaeth ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych ac yn ddiwygiad o’r ‘Llyfr Gwyrdd’ a chytundebau lleol.

Ar gyfer gweithwyr cefnogi ysgolion, efallai bydd trefniadau penodol a pholisïau yn eu lle, gofynnwch i’ch pennaeth os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnwys y Llawlyfr.