Hyfforddiant addysg

 

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant rheolaidd i staff y Gwasanaethau Addysg a Phlant ac i staff ysgolion.

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer Ysgolion Awdurdod Lleol Sir Ddinbych a lleoliadau Cyn Ysgol yn unig, sy’n cael eu cefnogi neu dan gontract gyda'r Awdurdod Lleol.

Digwyddiadau hyfforddi

Diogelwch haul mewn ysgolion

Mae Gofal Canser Tenovus yn cynnal gweithdai diogelwch haul.

Sut i archebu lle mewn gweithdy

Dewch i wybod mwy am yr hyfforddiant sydd ar gael a sut i gymryd rhan drwy glicio ar y digwyddiadau hyfforddi isod:

Hyfforddiant ar-lein

Edrychwch ar ein tudalen E-ddysgu i ddarganfod mwy am E-ddysgu a’r cyrsiau ar-lein sydd ar gael.