Hyfforddiant addysg

 

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant rheolaidd i staff y Gwasanaethau Addysg a Phlant ac i staff ysgolion.

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer Ysgolion Awdurdod Lleol Sir Ddinbych a lleoliadau Cyn Ysgol yn unig, sy’n cael eu cefnogi neu dan gontract gyda'r Awdurdod Lleol.

Digwyddiadau hyfforddi

Dewch i wybod mwy am yr hyfforddiant sydd ar gael a sut i gymryd rhan drwy glicio ar y digwyddiadau hyfforddi isod:

Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol

Amser
02/12/2019
Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun

Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol

Amser
04/12/2019
Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun

Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Cyfryngu (bore)

Amser
09/12/2019
Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun

Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Cyfryngu (prynhawn)

Amser
09/12/2019
Lleoliad
County Hall - Ruthin
Arddangos 1 I 6 O 6

Hyfforddiant ar-lein

Edrychwch ar ein tudalen E-ddysgu i ddarganfod mwy am E-ddysgu a’r cyrsiau ar-lein sydd ar gael.