Gofal Personol a Mynd i’r Toiled

 

Mae’r canllawiau a pholisi enghreifftiol gofal personol a mynd i’r tŷ bach wedi cael ei ddatblygu ar gyfer ysgolion i gefnogi disgyblion gydag anghenion gofal personol ac/neu fynd i’r tŷ bach, i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl i’w addysg.

Mae dogfen wedi’i ddatblygu gan Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych gydag ysgolion a phartneriaid allweddol, a gall cyrff llywodraethu'r ysgolion ei fabwysiadu, neu mae’n rhaid iddynt gynhyrchu un eu hunain yn unol â Chanllaw Statudol Llywodraeth Cymru.

Lawrlwythwch y Canllawiau a Pholisi Enghreifftiol Gofal Personol a Mynd i’r Toiled