Ffurflen arlein: Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Cyn cwblhau’r ffurflen hon

    Cwblhewch archeb ar gyfer pob person yn eich cartref sydd eisiau llyfrau.

    Os ydych yn chwilio am lyfr penodol, gallwch archebu llyfrau trwy ein catalog arlein, dyma'r ffordd gorau i archebu llyfr neu awdur penodol. Byddwch yn cael eich rhoi ar y restr aros ar ei gyfer.

    Gweld ein catalog arlein

  • Eich manylion