Ffurflen arlein: Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

* = wybodaeth ofynnol.

  • Cyn cwblhau’r ffurflen hon

    Cwblhewch archeb ar gyfer pob person yn eich cartref sydd eisiau llyfrau.

    Os ydych yn chwilio am lyfr penodol, gallwch archebu llyfrau trwy ein catalog arlein, dyma'r ffordd gorau i archebu llyfr neu awdur penodol. Byddwch yn cael eich rhoi ar y restr aros ar ei gyfer.

    Gweld ein catalog arlein

  • Eich manylion