Archebu lle ar-lein ar gyfer Galwch Draw! A Chymerwch ran! 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i archebu lle i un plentyn yn ein sesiynau Galwch Draw! A Chymerwch ran!, mewn un ardal ar y tro.

    Os hoffech chi archebu mwy o lefydd, llenwch y ffurflen hon eto yn ôl yr angen.

    Rhaid i'ch plentyn fod yn 11 oed neu'n hŷn i archebu lle iddo yn Galwch Draw! A Chymerwch ran!