Archebu lle Aros a Chwarae

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Mesurau diogelwch coronafeirws

  Ni fyddwch yn gallu archebu lle

  • Os ydych chi wedi derbyn prawf coronafeirws cadarnhaol yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf
  • Os ydych chi wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi derbyn prawf coronafeirws cadarnhaol yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf
  • Os oes gennych chi neu unrhyw aelod arall o’ch teulu:
   • Unrhyw un o symptomau Covid-19, fel:
    • Twymyn
    • Peswch parhaus newydd
    • Colli neu newid i’r synnwyr blasu a/neu arogli
   • Symptomau ehangach, fel:
    • Myalgia
    • Blinder mawr
    • Cur pen parhaus
    • Trwyn yn rhedeg/wedi blocio
    • Dolur gwddf a/neu grygni
    • Byr eich anadl neu frest dynn
    • Cyfog
    • Chwydu neu ddolur rhydd
 • Ydiych chi wedi derbyn prawf coronafeirws cadarnhaol yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf?
 • Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi derbyn prawf coronafeirws cadarnhaol yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf?
 • Oes gennych chi neu unrhyw aelod arall o’ch teulu symptomau Covid-19 neu symptomau ehangach?