Gadewch i ni Chwarae Allan - Gwyliau’r Haf 2022

Mae Gadewch i ni Chwarae Allan yn sesiynau chwarae a gynhelir gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae Sir Ddinbych ac yn darparu cyfleoedd chwarae mynediad agored i blant yn eu cymunedau lleol, gan roi cyfle iddynt:

 • chwarae
 • cael hwyl
 • gwneud llanast a bod yn fwdlyd
 • gwneud ffrindiau

Mae gan y sesiynau hyn bolisi mynediad agored, sy’n golygu bod y bobl ifanc yn rhydd i adael y sesiwn unrhyw bryd.

Bydd mesurau diogelwch y Coronafeirws ar waith, a bydd rhaid i bawb eu dilyn.

Plant yn chwarae gyda baner lliwgar

Ar gyfer pwy mae'r sesiynau? 

Mae’r sesiynau’n cael eu hargymell ar gyfer plant 6 i 13 oed.

Mae croeso i blant dan 6 oed ond bydd yn rhaid iddyn nhw fod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Beth am Chwarae Allan yn digwydd:

Bodelwyddan

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Modelwyddan eu cynnal o 10:30am tan 12 (hanner dydd) ar gaeau cymunedol Bodelwyddan ar:

 • Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022
 • Dydd Iau 4 Awst 2022
 • Dydd Iau 11 Awst 2022
 • Dydd Iau 18 Awst 2022
 • Dydd Iau 25 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Chwarae Allan Bodelwyddan yw

Ty Fry Lane
LL18 5TE

Corwen

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Corwen eu cynnal am:

 • Corwen FC Youth, Dee Park ar Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022
 • Canolfan Hamdden Huw Jones ar Dydd Mercher 3 Awst 2022
 • Clawdd Poncen Playing Field ar Dydd Mercher 10 Awst 2022
 • Corwen FC Youth, Dee park ar Dydd Mercher 17 Awst 2022
 • Canolfan Hamdden Huw Jones ar Dydd Mercher 24 Awst 2022

Darganfyddwch fwy am y sesiynau sy'n cael eu cynnal yng Nghorwen ar wefan Canolfan Ni (gwefan allanol)

Dinbych

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Ddinbych eu cynnal o 10:30am tan 12 (hanner dydd) yn Cae Hywel ar:

 • Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022
 • Dydd Gwener 5 Awst 2022
 • Dydd Gwener 12 Awst 2022
 • Dydd Gwener 19 Awst 2022
 • Dydd Gwener 26 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Cae Hywel yw

Maes Y Goron
Dinbych
LL16 3PY

Parcio

Gallwch barcio yn maes parcio Mount Pleasant

Dyserth

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Dyserth eu cynnal o 10:30am tan 12 (hanner dydd) yn Cae Chwarae King George V ar:

 • Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022
 • Dydd Mawrth 2 Awst 2022
 • Dydd Mawrth 9 Awst 2022
 • Dydd Mawrth 16 Awst 2022
 • Dydd Mawrth 23 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Chwarae King George V

Parcio

Mae yna faes parcio bychan ger cae chwarae King George V

Llangollen

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Llangollen am Ysgol Y Gwernant a Bryn Collen ar:

 • Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022
 • Dydd Mercher 3 Awst 2022
 • Dydd Mercher 10 Awst 2022
 • Dydd Mercher 17 Awst 2022
 • Dydd Mercher 24 Awst 2022

Darganfyddwch fwy am y sesiynau sy'n cael eu cynnal yng Llangollen ar wefan Canolfan Ni (gwefan allanol)

Meliden

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Meliden eu cynnal o 2pm tan 3:30pm am Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd ar:

 • Dydd Llun 25 Gorffennaf 2022
 • Dydd Llun 1 Awst 2022
 • Dydd Llun 8 Awst 2022
 • Dydd Llun 15 Awst 2022
 • Dydd Llun 22 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd yw

Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
Meliden
LL19 8PE

Parcio

Nid oes lle i barcio yng Nghaeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd

Prestatyn

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Prestatyn eu cynnal o 10:30am tan 12 hanner dydd am Parc a Gerddi'r Coroni Prestatyn ar:

 • Dydd Llun 25 Gorffennaf 2022
 • Dydd Llun 1 Awst 2022
 • Dydd Llun 8 Awst 2022
 • Dydd Llun 15 Awst 2022
 • Dydd Llun 22 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Parc a Gerddi'r Coroni

Parcio

Gallwch barcio yn:

Y Rhyl

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan yn y Rhyl eu cynnal o 2pm tan 3:30pm am Canolfan y Dderwen, y Rhyl ar:

 • Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022
 • Dydd Iau 4 Awst 2022
 • Dydd Iau 11 Awst 2022
 • Dydd Iau 18 Awst 2022
 • Dydd Iau 25 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio yng Nghanolfan y Dderwen

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Ruthun

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan yn Rhuthun eu cynnal o 2pm tan 3:30pm am Cae Ddol ar:

 • Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022
 • Dydd Gwener 5 Awst 2022
 • Dydd Gwener 12 Awst 2022
 • Dydd Gwener 19 Awst 2022
 • Dydd Gwener 26 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Ddol (gwefan allanol)

Parcio

Gallwch barcio yng Nghae Ddol

Llanelwy

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan yn Llanelwy eu cynnal o 2pm tan 3:30pm am Caeau Chwarae Llanelwy ar:

 • Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022
 • Dydd Mawrth 2 Awst 2022
 • Dydd Mawrth 9 Awst 2022
 • Dydd Mawrth 16 Awst 2022
 • Dydd Mawrth 23 Awst 2022

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Caeau Chwarae Llanelwy yw

Lower High Street
Llanelwy
LL17 0SG

Plant yn chwarae y tu allan

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i rieni neu warcheidwaid gofrestru manylion eu plentyn ar gyfer pob ardal yr hoffent i’w plentyn fynychu sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan.

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn gwbl gynhwysol, gallwch adael i ni wybod am unrhyw anghenion wrth gofrestru manylion eich plentyn ar-lein.

Cofrestrwch fanylion eich plentyn 

Nid yw cofrestru manylion eich plentyn ar gael dros dro.


Mesurau diogelwch y Coronafeirws

Os oes gan eich plentyn unrhyw symptomau o COVID-19 neu os yw wedi cael canlyniad PCR neu Brawf Llif Unffordd positif, ni ddylai fynychu’r sesiynau. Darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar amddiffyn eich hun ac eraill rhag y Coronafeirws (gwefan allanol).

 • Dylai plant ddod â'u diod eu hunain
 • Bydd angen i rieni plant dan 6 oed arsylwi o bellter diogel