Gadewch i ni Chwarae Allan - Gwyliau'r Haf 2023

Mae Gadewch i ni Chwarae Allan yn sesiynau chwarae a gynhelir gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae Sir Ddinbych ac yn darparu cyfleoedd chwarae mynediad agored i blant yn eu cymunedau lleol, gan roi cyfle iddynt:

 • chwarae
 • cael hwyl
 • gwneud llanast a bod yn fwdlyd
 • gwneud ffrindiau

Mae gan y sesiynau hyn bolisi mynediad agored, sy’n golygu bod y bobl ifanc yn rhydd i adael y sesiwn unrhyw bryd.

Plant yn chwarae gyda baner lliwgar

Ar gyfer pwy mae'r sesiynau? 

Mae’r sesiynau’n cael eu hargymell ar gyfer plant 6 i 13 oed.

Mae croeso i blant dan 6 oed ond bydd yn rhaid iddyn nhw fod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Beth am Chwarae Allan yn digwydd:

Bodelwyddan

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Modelwyddan eu cynnal o 9:30am tan 11:25am ar gaeau cymunedol Bodelwyddan ar:

 • Dydd Mercher 26 Gorffennaf 2023
 • Dydd Mercher 9 Awst 2023
 • Dydd Mercher 16 Awst 2023
 • Dydd Mercher 23 Awst 2023
 • Dydd Mercher 30 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Chwarae Allan Bodelwyddan yw

Ty Fry Lane
LL18 5TE

Corwen

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Corwen eu cynnal o 1:30pm tan 3:25pm ar gaeau chwarae Clawdd Poncen ar:

 • Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023
 • Dydd Llun 31 Gorffennaf 2023
 • Dydd Llun 7 Awst 2023
 • Dydd Llun 14 Awst 2023
 • Dydd Llun 21 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad gaeau chwarae Clawdd Poncen yw

46 Clawdd Poncen
Corwen
LL21 9RT

Dinbych

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Ddinbych eu cynnal o 1:30pm tan 3:25pm yn Cae Hywel ar:

 • Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023
 • Dydd Iau 3 Awst 2023
 • Dydd Iau 10 Awst 2023
 • Dydd Iau 17 Awst 2023
 • Dydd Iau 24 Awst 2023
 • Dydd Iau 31 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Cae Hywel yw

Maes Y Goron
Dinbych
LL16 3PY

Parcio

Gallwch barcio yn maes parcio Mount Pleasant

Dyserth

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Dyserth eu cynnal o 9:30am tan 11:25am yn Cae Chwarae King George V ar:

 • Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2023
 • Dydd Mawrth 1 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 8 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 15 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 22 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 29 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Chwarae King George V

Parcio

Mae yna faes parcio bychan ger cae chwarae King George V

Llangollen

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Llangollen eu cynnal o 9:30am tan 11:25am yn Ysgol Bryn Collen ar:

 • Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023
 • Dydd Llun 31 Gorffennaf 2023
 • Dydd Llun 7 Awst 2023
 • Dydd Llun 14 Awst 2023
 • Dydd Llun 21 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Darganfyddwch sut i gyrraedd Ysgol Bryn Collen

Gallt Melyd

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Gallt Melyd eu cynnal o 1:30pm tan 3.25pm am Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd ar:

 • Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2023
 • Dydd Gwener 4 Awst 2023
 • Dydd Gwener 11 Awst 2023
 • Dydd Gwener 18 Awst 2023
 • Dydd Gwener 25 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd yw

Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
Meliden
LL19 8PE

Parcio

Nid oes lle i barcio yng Nghaeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd

Prestatyn

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan ym Prestatyn eu cynnal o 9:30am tan 11:25am am Ffordd Parc Bodnant ar:

 • Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2023
 • Dydd Gwener 4 Awst 2023
 • Dydd Gwener 11 Awst 2023
 • Dydd Gwener 18 Awst 2023
 • Dydd Gwener 25 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Parc a Ffordd Parc Bodnant

Y Rhyl

Caiff y sesiynau Beth am Chwarae Allan yn y Rhyl eu cynnal o 1:30pm tan 3.25pm am cae Chwarae ysgol Christchurch ar:

 • Dydd Mercher 26 Gorffennaf 2023
 • Dydd Mercher 9 Awst 2023
 • Dydd Mercher 16 Awst 2023
 • Dydd Mercher 23 Awst 2023
 • Dydd Mercher 30 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Sut i gyrraedd ysgol Christchurch

Rhuthun

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Ruthin o 9:30am tan 11:25am ar Cae Ddol ar

 • Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023
 • Dydd Iau 3 Awst 2023
 • Dydd Iau 10 Awst 2023
 • Dydd Iau 17 Awst 2023
 • Dydd Iau 24 Awst 2023
 • Dydd Iau 31 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Ddol (gwefan allanol)

Parcio

Gallwch barcio yng Nghae Ddol

Llanelwy

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Llanelwy o 1:30pm tan 3:25pm ar Parc Stryd Isaf Llanelwy ar

 • Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2023
 • Dydd Mawrth 1 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 8 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 15 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 22 Awst 2023
 • Dydd Mawrth 29 Awst 2023

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Parc Stryd Isaf Llanelwy yw:

Stryd Fawr Isaf
Llanelwy
LL17 0SG.


Plant yn chwarae y tu allan

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i rieni neu warcheidwaid plant 6 oed a hŷn gofrestru manylion eu plentyn ar gyfer pob ardal yr hoffent i’w plentyn fynychu sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan.

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn gwbl gynhwysol, gallwch adael i ni wybod am unrhyw anghenion wrth gofrestru manylion eich plentyn ar-lein.

Os yw’ch plentyn chi’n iau na chwe blwydd oed nid oes angen ichi gofrestru eu manylion. Siaradwch ag aelod o’r tîm wrth gyrraedd i roi gwybod y bydd eich plentyn yn cymryd rhan a sôn am unrhyw anghenion y dylent wybod amdanynt.

Cofrestrwch fanylion eich plentyn 

Nid yw cofrestru ar gael ar hyn o bryd.