Gadewch i ni Chwarae Allan – Hanner Tymor Chwefror

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn gynhelir gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae ac yn darparu chwarae mynediad agored i blant yn eu cymunedau lleol, sy’n cynnig cyfle i blant:

  • chwarae
  • cael hwyl
  • gwneud llanast a bod yn fwdlyd
  • gwneud ffrindiau

Mae gan y sesiynau hyn bolisi mynediad agored, sy’n golygu bod y bobl ifanc yn rhydd i adael y sesiwn unrhyw bryd.

Plentyn â phaent ar wyneb a dwylo

Ar gyfer pwy mae'r sesiynau?

Mae Beth am Chwarae Allan yn cynnig sesiynau chwarae i blant hyd at 12 oed. Rhaid i blant o dan 6 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn digwydd:

Dinbych

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Denbigh ar Dydd Iau 23 Chwefror 2023, o 2pm i 3:30pm am Ysgol Pendref.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Ysgol Pendref yw

Gwaenynog Road
Dinbych
LL16 3RU

Parcio

Gallwch barcio yn Ysgol Pendref

Dyserth

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Dyserth ar Dydd Mawrth 21 Chwefror 2023, o 10:30am i 12 hanner dydd am Cae Chwarae King George V, Dyserth.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Chwarae King George V

Parcio

Mae yna faes parcio bychan ger cae chwarae King George V

Meliden

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Meliden ar Dydd Mawrth 21 Chwefror 2023, o 2pm i 3.30pm am Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd yw

Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
Meliden
LL19 8PE

Parcio

Nid oes lle i barcio yng Nghaeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd

Prestatyn

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Prestatyn ar Dydd Llun 20 Chwefror 2023, o 10:30am tan 12 hanner dydd am Bastian Fields.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Bastian Fields yw

Prestatyn
LL19 7ET

Parcio

Gallwch barcio yn maes parcio Beach Road East

Y Rhyl

Cynhelir y sesiwn Gadewch i ni Chwarae Allan yn y Rhyl ddydd Llun 20 Chwefror 2023, o 2pm tan 3:30pm ar cae Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd ysgol Christchurch.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio yng Nghanolfan y Dderwen

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Rhuthun

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Ruthin ar Dydd Iau 23 Chwefror 2023, o 10:30am tan 12 hanner dydd ar Cae Ddol.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Ddol (gwefan allanol)

Parcio

Gallwch barcio yng Nghae Ddol

Llanelwy

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Llanelwy ar Dydd Gwener 24 Chwefror 2023, o 10:30am tan 12 hanner dydd am Caeau Chwarae Llanelwy.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Caeau Chwarae Llanelwy yw:

Lower High Street
Llanelwy
LL17 0SG

Sut i gymryd rhan

Nid oes angen archebu lle i fynd i sesiwn Beth am Chwarae Allan yn ystod hanner tymor mis Chwefror, ond bydd rhaid i bob plentyn gofnodi ei enw pan fydd yn cyrraedd.

Os yw eich plentyn yn dod heb riant neu warcheidwad, gwnewch yn siŵr bod ganddynt fanylion cyswllt mewn argyfwng gyda nhw.

Cyfleusterau ar gyfer plentyn efo Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae’r sesiynau ar gyfer pawb. Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni er mwyn i ni wneud y sesiwn yn hygyrch.

Mwy o wybodaeth

Ewch i’r adran Ceidwaid Chwarae am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth Ceidwaid Chwarae a digwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal.