Haf o Hwyl: Chwaraeon a hamdden

Logo Haf o Hwyl 

Gweld holl weithgareddau chwaraeon a hamdden Haf o Hwyl.

Bydd rhagor o ddigwyddiadau’n cael eu hychwanegu’n fuan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Services and information

Kick It Sports (gwefan allanol)

Sesiynau chwaraeon a gweithgareddau am ddim, gan gynnwys Sesiynau i Blant Bach 2 - 4 oed, sesiynau gyda’r nos i blant 5 - 11 oed, Pêl-droed Dydd Sadwrn, Chwaraeon Gweithgareddau Gwyliau’r Haf a chwaraeon a gweithgareddau i oedolion ifanc.

Yoga am ddim i bobl ifanc (gwefan allanol)

Yoga am ddim i bobl ifanc o Happy Yoga Wales, addas i ddechreuwyr. Yn darperir holl offer.

Haf o hwyl gyda Hamdden Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Hamdden Sir Ddinbych yn rhoi cannoedd o weithgareddau am ddim i deuluoedd yr Haf hwn er mwyn bod yn egnïol a chael hwyl.