Geiriau a Siglo (Llyfrgell Rhuthun)

Mae Geiriau a Siglo yn sesiynau symud chwareus, hwyliog am ddim ar lyfr stori newydd bob wythnos i archwilio creadigrwydd, corfforol a dysgu i’ch plentyn.

Person yn darllen llyfr i blant

Mae sesiynau wedi eu trefnu mewn partneriaeth gydag eleni.cymru a Llyfrgelloedd Sir Ddinbych fel rhan o ymgyrch Hwyl yr Haf.

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae’r sesiynau i blant hyd at 5 oed.

Pryd a lle?

Cynhelir sesiynau yn Llyfrgell Rhuthun o 10am i 11am ar:

  • Dydd Llun 25 Gorffennaf 2022
  • Dydd Llun 1 Awst 2022
  • Dydd Llun 8 Awst 2022
  • Dydd Llun 15 Awst 2022
  • Dydd Llun 22 Awst 2022
  • Dydd Llun 5 Medi 2022

Darganfod sut i gyrraedd Llyfrgell Rhuthun.

Sut i gymryd rhan

Mae'r sesiynau’r yn rhad ac am ddim, ond bydd arnoch angen cadw lle i fynychu’r digwyddiad hwn. Er mwyn cadw lle:

Parcio

Gallwch barcio ym meysydd parcio Lôn Dogfael

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael i bobl anabl:

  • Lifft
  • Ramp
  • Toiled i bobl anabl

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am Lyfrgelloedd Sir Ddinbych