Geiriau a Siglo (Llyfrgell y Rhyl)

Mae Geiriau a Siglo yn sesiynau symud chwareus, hwyliog am ddim ar lyfr stori newydd bob wythnos i archwilio creadigrwydd, corfforol a dysgu i’ch plentyn.

Person yn darllen llyfr i blant

Mae sesiynau wedi eu trefnu mewn partneriaeth gydag eleni.cymru a Llyfrgelloedd Sir Ddinbych fel rhan o ymgyrch Hwyl yr Haf. 

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae’r sesiynau i blant hyd at 5 oed.

Pryd a lle?

Cynhelir Sesiynau yn Llyfrgell y Rhyl o 10:30am i 11:30am ar:

  • Dydd Mawrth 2 Awst 2022
  • Dydd Mawrth 9 Awst 2022
  • Dydd Mawrth 16 Awst 2022
  • Dydd Mawrth 23 Awst 2022
  • Dydd Mawrth 30 Awst 2022
  • Dydd Mawrth 6 Medi 2022

Darganfod sut i gyrraedd Llyfrgell y Rhyl.

Sut i gymryd rhan

Mae'r Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da yn rhad ac am ddim, ond bydd arnoch angen cadw lle i fynychu’r digwyddiad hwn. Er mwyn cadw lle:

Parcio

Gallwch barcio ym meysydd parcio:

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael i bobl anabl:

  • Lifft
  • Toiled i bobl anabl

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am Lyfrgelloedd Sir Ddinbych