Gweithdy Xplore (Llyfrgell Rhuddlan)

Sesiynau rhyngweithiol yw gweithdai Xplore lle gall plant a phobl ifanc:

  • Wisgo fyny fel gweithwyr adeiladu, adeiladu waliau gyda’i gilydd a gweld pa mor uchel y gallant adeiladu tŵr heb iddo ddisgyn
  • Defnyddio siapiau 3D i ddylunio adeiladau a phontydd newydd
  • Dysgu am gylchedau byr ac electroneg.

Bydd gweithdai hefyd yn ymdrin â phynciau megis:

  • Ffiseg (Gwyddoniaeth)
  • Peirianneg (adeiladu, arbrofi)
  • Mathemateg (siapiau 3D)

Logo Xplore

Mae gweithdai Xplore yn bartneriaeth gyda Xplore! Mae Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth a Llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn rhan o ymgyrch Haf o Hwyl. 

Ar gyfer pwy mae’r gweithdai?

Mae’r gweithdai i deuluoedd sydd â phlant rhwng 4 a 12 oed.

Pryd a lle?

Cynhelir gweithdai yn Llyfrgell Rhuddlan o 10am i 12 hanner dydd ar Dydd Gwener 19 Awst 2022.

Darganfod sut i gyrraedd Llyfrgell Rhuddlan.

Sut i gymryd rhan

Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim, nid oes angen i chi archebu lle i fynychu, gallwch alw heibio pan fydd y gweithdai’n cael eu cynnal.

Parcio

Gallwch barcio ym maes parcio Coetiau Postol

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael i bobl anabl:

Toiled i bobl anabl

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am Lyfrgelloedd Sir Ddinbych