Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da (Llyfrgell Prestatyn)

Mae Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da yn sesiynau amser rhigwm dwyieithog i deuluoedd â babanod hyd at flwydd oed. Mae’r sesiynau’n cynnig cyfle i fabanod ddatblygu cariad cynnar at rannu llyfrau a darllen.

Logo Dechrau Da

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da ar gyfer plant hyd at flwydd oed.

Pryd a lle?

Cynhelir Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da yn Llyfrgell Prestatyn o 11am tan 12 hanner dydd ar:

  • Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022
  • Dydd Iau 4 Awst 2022
  • Dydd Iau 11 Awst 2022
  • Dydd Iau 18 Awst 2022
  • Dydd Iau 25 Awst 2022
  • Dydd Iau 1 Medi 2022

Darganfod sut i gyrraedd Llyfrgell Prestatyn.

Sut i gymryd rhan

Mae'r gweithdai yn rhad ac am ddim, ond bydd arnoch angen cadw lle i fynychu’r digwyddiad hwn. Er mwyn cadw lle:

Parcio

Gallwch barcio ym meysydd parcio:

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael i bobl anabl:

  • Lifft
  • Toiled i bobl anabl

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am Lyfrgelloedd Sir Ddinbych