Sesiynau'r Haf Babanod Dechrau Da (Llyfrgell y Rhyl)

Mae Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da yn sesiynau amser rhigwm dwyieithog i deuluoedd â babanod hyd at flwydd oed. Mae’r sesiynau’n cynnig cyfle i fabanod ddatblygu cariad cynnar at rannu llyfrau a darllen.

Logo Dechrau Da

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da ar gyfer plant hyd at flwydd oed.

Pryd a lle?

Cynhelir Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da yn Llyfrgell y Rhyl:

  • o 10am i 11am ar Dydd Llun 25 Gorffennaf 2022
  • o 2pm i 3pm ar Dydd Llun 1 Awst 2022
  • o 10am i 11am ar Dydd Llun 8 Awst 2022
  • o 10am i 11am ar Dydd Llun 15 Awst 2022
  • o 10am i 11am ar Dydd Llun 22 Awst 2022

Darganfod sut i gyrraedd Llyfrgell y Rhyl.

Sut i gymryd rhan

Mae'r Sesiynau’r Haf Babanod Dechrau Da yn rhad ac am ddim, ond bydd arnoch angen cadw lle i fynychu’r digwyddiad hwn. Er mwyn cadw lle:

Parcio

Gallwch barcio ym meysydd parcio:

Dod o hyd i faes parcio arall y cyngor.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael i bobl anabl:

  • Lifft
  • Toiled i bobl anabl

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am Lyfrgelloedd Sir Ddinbych