Anturiaethau Newydd (ar gyfer rhieni ifanc hyd at 25 oed)

Mae Anturiaethau Newydd yn sesiynau gweithgareddau awyr agored ar gyfer pobl ifanc o’r grŵp rhieni ifanc i:

  • Roi cynnig ar weithgareddau newydd
  • Magu hyder gyda’u cyfoedion
  • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy drwy waith tîm a chymryd rhan mewn profiadau newydd

Bydd mesurau diogelwch y Coronafeirws ar waith, a bydd rhaid i bawb eu dilyn.

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau Anturiaethau Newydd?

Mae sesiynau Anturiaethau Newydd ar gyfer rhieni ifanc hyd at 25 oed

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Cynhelir sesiynau Anturiaethau Newydd:

  • Dydd Iau 22 Gorffennaf, o 9am tan 4pm yng Nghanolfan Weithgareddau Drws Agored, Llanelwy
  • Dydd Iau 29 Gorffennaf, o 9am tan 4pm yng Nghaffi Syrffio Barcud y Rhyl
  • Dydd Iau 12 Awst, o 9am tan 4pm yng Nghlwb Golff Trefnant
  • Dydd Iau 19 Awst, o 9am tan 4pm ym Mhromenâd Pysgota'r Rhyl

Sut i gymryd rhan

Mae’r holl sesiynau yn rhad ac am ddim ond bydd angen i rieni archebu lle ar-lein i fynychu sesiwn. 

Archebu lle Anturiaethau Newydd ar-lein 

Mesurau diogelwch y Coronafeirws

  • Bydd gofyn i bobl ifanc dros 11 ddilyn yr un gofynion ag oedolion o ran gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol
  • Mae nifer y lleoedd wedi’u cyfyngu er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych.

Canslo lle

Os na all eich plentyn fynychu sesiwn yr ydych wedi'i harchebu mwyach, canslwch ei le cyn gynted â phosibl fel bod rhywun arall yn cael cyfle i fynychu.

Cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych i canslo lle mewn sesiwn.