Aros a Chwarae (ar gyfer rhieni ifanc hyd at 25 mlwydd oed)

Mae Aros a Chwarae yn sesiynau ar gyfer rhieni ifanc a’u plant, ac yn cynnwys gweithgareddau fel:

 • Helfa natur
 • Heriau Olympaidd bach
 • Picnic Tedi Bêr
 • Amser stori a chanu
 • Chwarae rhydd

Bydd rhieni ifanc yn cael cyfle i gymdeithasu a chefnogi ei gilydd, a derbyn cyngor gan weithwyr ieuenctid.

Bydd mesurau diogelwch y Coronafeirws ar waith, a bydd rhaid i bawb eu dilyn.

Ar gyfer pwy mae sesiynau Aros a Chwarae

Mae Aros a Chwarae yn sesiynau ar gyfer rhieni ifanc hyd at 25 mlwydd oed.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Maen nhw’n cael eu cynnal ar gae Ffordd Las, y Rhyl o 1pm tan 2.30pm ar:

 • Dydd Mawrth 20 Gorffennaf
 • Dydd Mawrth 27 Gorffennaf
 • Dydd Mawrth 3 Awst
 • Dydd Mawrth 10 Awst
 • Dydd Mawrth 17 Awst
 • Dydd Mawrth 24 Awst
 • Dydd Mawrth 31 Awst

Sut i gymryd rhan

Mae’r sesiynau yn rhad ac am ddim ond mae’n rhaid i rieni archebu lle ar-lein.

Dewch â mat neu flanced efo chi.

Archebu sesiwn Aros a Chwarae ar-lein

Mesurau diogelwch y Coronafeirws

 • Bydd gofyn i bobl ifanc dros 11 ddilyn yr un gofynion ag oedolion o ran gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol
 • Mae nifer y lleoedd wedi’u cyfyngu er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych.

Canslo lle

Os na all eich plentyn fynychu sesiwn yr ydych wedi'i harchebu mwyach, canslwch ei le cyn gynted â phosibl fel bod rhywun arall yn cael cyfle i fynychu.

cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych i canslo lle mewn sesiwn.