Beth am Chwarae Allan (i blant hyd at 14 oed)

Sesiynau chwarae a gynhelir gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae a Gwasanaethau Ieuenctid Sir Ddinbych yw Beth am Chwarae Allan, sy’n cynnig cyfle i blant:

  • chwarae
  • cael hwyl
  • gwlychu, gwneud llanast a bod yn fwdlyd
  • gwneud ffrindiau

Mae gan y sesiynau hyn bolisi mynediad agored, sy’n golygu bod y bobl ifanc yn rhydd i adael y sesiwn unrhyw bryd.

Bydd mesurau diogelwch y Coronafeirws ar waith, a bydd rhaid i bawb eu dilyn.

Plant yn chwarae gyda baner lliwgar

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae’r sesiynau Beth am Chwarae Allan ar gyfer plant hyd at 14 oed. Rhaid blant o dan 6 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Beth am Chwarae Allan yn digwydd:

Corwen
Sesiynau yng Nghorwen
Dyddiad Amser Lleoliad
21/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni
28/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni
4/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni
11/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni
18/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni
25/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni
1/9/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Canolfan Gymunedol Canolfan Ni

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Canolfan Gymunedol Canolfan Ni yw

Heol Llundain
Corwen 
LL21 0DP

Parcio

Gallwch barcio yng Nghanolfan Gymunedol Canolfan Ni.

Dinbych
Sesiynau yn Dinbych
Dyddiad Amser Lleoliad
23/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Cae Hywel
30/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Cae Hywel
6/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Cae Hywel
13/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Cae Hywel
20/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Cae Hywel
27/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Cae Hywel

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Cae Hywel yw

Maes Y Goron
Denbigh
LL16 3P

Parcio

Gallwch barcio yn Mount Pleasant

Dyserth
Sesiynau yn Dyserth
Dyddiad Amser Lleoliad
20/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park
27/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park
3/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park
10/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park
17/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park
24/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park
31/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am King George V Park

Gwybodaeth am y Lleoliad

Sut i gyrraedd Cae Chwarae King George V

Parcio

Mae yna faes parcio bychan ger cae chwarae King George V

Llangollen
Sesiynau yn Llangollen
Dyddiad Amser Lleoliad
21/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen
28/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen
4/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen
11/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen
18/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen
25/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen
1/9/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan Ieuenctid Llangollen

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Canolfan Ieuenctid Llangollen yw

Willow Street
Llangollen
LL20 8HH

Parcio

Gallwch barcio yn Stryd y Neuadd

Meliden
Sesiynau yn Meliden
Dyddiad Amser Lleoliad
19/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
26/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
2/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
9/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
16/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
23/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd

Parcio

Nid oes lle i barcio yng Nghaeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd

Prestatyn
Sesiynau yn Prestatyn
Dyddiad Amser Lleoliad
19/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Parc a Gerddi'r Coroni
26/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Parc a Gerddi'r Coroni
2/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Parc a Gerddi'r Coroni
9/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Parc a Gerddi'r Coroni
16/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Parc a Gerddi'r Coroni
23/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Parc a Gerddi'r Coroni

Gwybodaeth am y Lleoliad

Sut i gyrraedd Parc a Gerddi'r Coroni

Parcio

Gallwch barcio yn:

Rhuddlan
Sesiynau yn Rhuddlan
Dyddiad Amser Lleoliad
22/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 5pm i 6.30pm Caeau Chwarae Admiral
29/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 5pm i 6.30pm Caeau Chwarae Admiral
5/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 5pm i 6.30pm Caeau Chwarae Admiral
12/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 5pm i 6.30pm Caeau Chwarae Admiral
19/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 5pm i 6.30pm Caeau Chwarae Admiral
26/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 5pm i 6.30pm Caeau Chwarae Admiral

Gwybodaeth am y Lleoliad

Sut i gyrraedd Caeau Chwarae Admiral

Parcio

Gallwch barcio yn Stryd y Senedd

Y Rhyl
Sesiynau yn y Rhyl
Dyddiad Amser Lleoliad
22/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton
22/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan y Dderwen
29/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton
29/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan y Dderwen
5/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton
5/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan y Dderwen
12/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton
12/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan y Dderwen
19/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton
19/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan y Dderwen
26/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 10am i 11.30am Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton
26/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Canolfan y Dderwen

Gwybodaeth am y Lleoliad

Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton

Sut i gyrraedd Maes Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton.

Parcio ym Maes Chwarae Bro Deg

Gallwch barcio yn lleoliad hwn.

Canolfan y Dderwen

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio yng Nghanolfan y Dderwen

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Rhuthun
Sesiynau yn Rhuthun
Dyddiad Amser Lleoliad
23/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Cae Ddol
30/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Cae Ddol
6/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Cae Ddol
13/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Cae Ddol
20/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Cae Ddol
27/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Cae Ddol

Gwybodaeth am y Lleoliad

Sut i gyrraedd Cae Ddol

Parcio

Gallwch barcio yng Nghae Ddol

Llanelwy
Sesiynau yn Llanelwy
Dyddiad Amser Lleoliad
20/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy
27/7/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy
3/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy
10/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy
17/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy
24/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy
31/8/2021 (Wedi archebu'n llawn) 2pm i 3.30pm Caeau chwarae Llanelwy

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yng Nghaeau Chwarae Llanelwy, ger Clwb Pêl-droed Llanelwy, Lower Street, Llanelwy

Parcio

Gallwch barcio mewn maes parcio bychan yn y clwb pêl-droed.

Plant yn chwarae y tu allan

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i rieni neu warcheidwaid fynd ar lein i archebu lle i'w plentyn fynd i sesiwn Beth am Chwarae Allan.

Rhaid i riant neu warcheidwad roi eu caniatâd i’r plant fynychu’r sesiynau wrth archebu lle.

Archebu lle Beth am Chwarae Allan (i blant hyd at 14 oed)

Gadewch i sesiynau Beth am Chwarae Allan fod yn gwbl gynhwysol, gallwch roi gwybod i ni am unrhyw anghenion wrth archebu lle ar-lein.

Mesurau diogelwch y Coronafeirws

  • Bydd yn ofynnol i bobl ifanc dros 11 oed ddilyn yr un gofynion ag oedolion o ran gwisgo gorchuddion wyneb a chadw pellter cymdeithasol
  • Dylai plant ddod â'u diod eu hunain
  • Bydd angen i rieni plant dan 6 oed arsylwi o bellter diogel
  • Mae lleoedd wedi'u cyfyngu i helpu i gadw pellter cymdeithasol

Canslo lle Beth am Chwarae Allan

Os na all eich plentyn fynychu sesiwn yr ydych wedi'i harchebu mwyach, canslwch ei le cyn gynted â phosibl fel bod rhywun arall yn cael cyfle i fynychu.

Canslo lle Beth am Chwarae Allan arlein