Galwch Draw! A Chymerwch Ran!

Mae Galwch Draw! A Chymerwch Ran! yn sesiwn mynediad agored wedi’i drefnu mewn partneriaeth rhwng Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych ac Urdd Gobaith Cymru. Bydd sesiynau yn cynnwys rhaglen ddyddiol o weithgareddau fel:

 • Chwaraeon
 • Celf a chrefft
 • Drama
 • Gemau
 • Meithrin Tîm
 • Gemau lan y môr
 • a llawer mwy

Mae gan y sesiynau hyn bolisi mynediad agored, sy’n golygu bod y bobl ifanc yn rhydd i adael y sesiwn unrhyw bryd.

Bydd mesurau diogelwch y Coronafeirws ar waith, a bydd rhaid i bawb eu dilyn.

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau Galwch Draw! A Chymerwch Ran?

Mae sesiynau Galwch Draw! A Chymerwch Ran ar gyfer bobl ifanc 11 oed a hŷn

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Mae sesiynau Galwch Draw! A Chymerwch Ran yn cael eu cynnal yng Ngwersyll Gwyliau Plant Salford ym Mhrestatyn a Chanolfan Ieuenctid Rhuthun o 9.30am i 3.30pm ar:

 • Dydd Llun 26 Gorffennaf i Dydd Gwener 30 July
 • Dydd Llun 2 Awst i Dydd Gwener 6 Awst
 • Dydd Llun 16 Awst i Dydd Gwener 20 Awst
 • Dydd Llun 23 Awst i Dydd Gwener 27 Awst

Gwybodaeth am y lleoliad

Dewiswch un o’r canlynol am fwy o wybodaeth am y lleoliadau.

Gwersyll Gwyliau Plant Salford, Prestatyn

Cyfeiriad Gwesyll Gwyliau Plant Salford, Prestatyn yw:

86 Victoria Rd W
Prestatyn
LL19 7AG

Sut i gyrraedd Cyfeiriad Gwesyll Gwyliau Plant Salford, Prestatyn.

Parcio

Mae parcio ar gael yn y gwersyll i ollwng a phigo pobl i fyny.

Canolfan Ieuenctid Rhuthun a Cae Ddol

Y cyfeiriad ar gyfer Canolfan Ieuenctid Rhuthun yw:

Borthyn
Rhuthun
LL15 1NN

Parcio

Parking is available at the centre for drop off and pick up.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae mynediad a chyfleusterau toiled i bobl anabl ar gael.

How to get involved

Mae’r holl sesiynau yn rhad ac am ddim, ond bydd rhieni angen archebu lle ar-lein i’w plant

Archebu lle ar-lein ar gyfer Galwch Draw! A Chymerwch ran!

Mesurau diogelwch y Coronafeirws

 • Bydd gofyn i bobl ifanc dros 11 ddilyn yr un gofynion ag oedolion o ran gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol
 • Dylai plant ddod â'u diod eu hunain
 • Bydd angen i rieni plant dan 6 oed arsylwi o bellter diogel
 • Mae nifer y lleoedd wedi’u cyfyngu er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych.

Canslo lle

Os na all eich plentyn fynychu sesiwn yr ydych wedi'i harchebu mwyach, canslwch ei le cyn gynted â phosibl fel bod rhywun arall yn cael cyfle i fynychu.

cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych i canslo lle mewn sesiwn.