Haf o Hwyl

Gwybodaeth am ddigwyddiadau Haf o Hwyl sy’n digwydd yn Sir Ddinbych.

Services and information

Beth am Chwarae Allan (i blant hyd at 14 oed)

Darganfod mwy am sesiynau Beth am Chwarae Allan i blant a phobl ifanc hyd at 14 oed.

Galwch Draw! A Chymerwch Ran! (i bobl ifanc)

Mae sesiynau Galwch Draw! A Chymerwch Ran! ar gyfer pobl ifanc dros 11 oed ac maen nhw’n cynnwys chwaraeon, celf, crefftau, gemau a mwy.

Hefo’n Gilydd! (i bobl ifanc dros 11 oed)

Mae sesiynau ‘Hefo’n Gilydd’ i bobl ifanc dros 11 oed ac yn cynnwys Chwaraeon Mawr, cwrs antur Lego, Clwb Ieuenctid Mawr a mwy.

Anturiaethau Newydd (i rieni hyd at 25 oed)

Gwybodaeth am sesiynau Anturiaethau Newydd i rieni ifanc hyd at 25 oed.

Aros a Chwarae (i rieni ifanc hyd at 25 oed)

Darganfod mwy am sesiynau Aros a Chwarae i rieni ifanc hyd at 25 oed.

Gwobr y Celfyddydau Ysgol Haf 2021 (gwefan allanol)

Hwyl greadigol i bobl ifanc yn Loggerheads mis Awst gyda NEW Dance.

Antur yr Haf (ar gyfer pobl ifanc 11 i 16 oed)

Mae sesiynau Antur yr Haf yn cynnwys rafftio, dringo, rhaffau uchel a padlfyrddio.

Haf o Hyd! (gwefan allanol)

Mae Haf o Hyd! yn gwrs sydd wedi ei ariannu’n llawn, gyda cherddoriaeth, celfyddydau perfformio, chwaraeon, gemau a gweithgareddau lles.