Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19

Tra bo ein adeiladau llyfrgell ar gau, mae ein gwasanaeth Archebu a Chasglu dal ar gael i chi archebu eich llyfrau arlein neu ofyn i ni ddewis llyfrau ar eich cyfer.

Gallwch ymaelodi am ddim arlein.

Ymuno â Llyfrgelloedd Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Fe wnawn ein gorau i gael y llyfrau rydych chi eu heisiau i chi cyn gynted â phosib.

Diogelwch ein staff a’n cwsmeriaid yw ein blaenoriaeth ac rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i drin llyfrau llyfrgell. Bydd y llyfrau sy’n cael eu dychwelyd yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr.

Sut i archebu llyfrau i'w casglu

Defnyddio ein catalog arlein

Os ydych yn chwilio am lyfr penodol, gallwch ei geisio trwy ein catalog arlein. Dyma’r ffordd orau i roi cais am lyfr neu awdur penodol. Fe all fod rhestr aros ar gyfer teitlau penodol – cewch eich ychwanegu at y rhestr. Pan fydd y llyfr ar gael i chi, fe wnawn gysylltu hefo chi i drefnu apwyntiad i chi ddod i’w gasglu.

Gweld ein catalog arlein (gwefan allanol)

Gadewch i ni ddewis llyfrau i chi

Os hoffech chi i ni ddewis llyfrau i chi o’n silffoedd, fe wnawn ein gorau i ddewis llyfrau sy’n cwrdd â’ch dymuniadau. Gallwn ddewis llyfrau i oedolion a phlant, bydd y dewis o stoc yn gyfyng, a bydd uchafswm o 10 llyfr ar bob cerdyn llyfrgell.

Archebu arlein o’r gwasanaeth archebu a chasglu llyfrau llyfrgell

Casglu eich archeb

Pan fydd eich llyfrau yn barod, fe wnawn ni gysylltu hefo chi i drefnu apwyntiad er mwyn i chi ddod i’w casglu. Os na allwch chi eu casglu eich hunan oherwydd eich bod yn cysgodi neu’n hunan-ynysu, gallwch ofyn i ffrind eu casglu ar eich rhan. Os nad oes neb all wneud hyn i chi, gallwn drefnu i ddanfon y llyfrau i’r rhiniog.

Ceisiwch gyrraedd mor agos i’ch amser apwyntiad â phosib os gwelwch yn dda i atal ciw rhag ffurfio. Arhoswch y tu allan yn y man fydd wedi ei nodi nes bydd eich enw yn cael ei alw. Bydd eich llyfrau mewn bag fydd yn cael ei osod ar fwrdd ym mynedfa’r llyfrgell ac fe gewch eich gwahodd i gamu ymlaen i’w godi. Os oes gennych anhawsterau symudedd, dywedwch wrth aelod o staff wrth i chi drefnu’r apwyntiad casglu ac fe wnawn ni ddod â’r bag at eich car y tu allan i’r llyfrgell.

Dychwelyd llyfrau llyfrgell

Gallwch ddychwelyd llyfrau yn yr un apwyntiad os ydych hefyd yn casglu llyfrau, eu gallwch alw mewn i’r llyfrgell i’w dychwelyd.

Adnewyddu awtomatig a dim dirwyon

Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg eisoes, ac unrhyw lyfrau rydych yn eu benthyg trwy Archebu a Chasglu yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig felly peidiwch â phoeni am angen eu dychwelyd ar amser, ac ni fydd unrhyw ddirwyon

Gwasanaeth Llyfrgell Cartref

Bydd ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref yn danfon llyfrau fel arfer i’w gwsmeriaid a byddwn yn cysylltu hefo chi.

Archebu a Chasglu pecyn Dechrau Da

Os nad ydych wedi derbyn pecyn Dechrau Da gan eich ymwelydd iechyd oherwydd y cyfnod cloi, gallwch gasglu un o’ch llyfrgell leol. Ffoniwch y llyfrgell i archebu pecyn ac i drefnu apwyntiad i’w gasglu, neu cysylltwch hefo’n Tîm Dechrau Da ar Facebook (Dechrau Da Sir Ddinbych) (gwefan allanol).

Cyngor ymbellhau cymdeithasol

Wrth gasglu, dychwelyd, neu dderbyn llyfrau mewn llyfrgell neu gartref, rhaid i chi sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Gweld canllawiau ymbellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru (gwefan allanol)

Sylwer nad oes mynediad i’r cyhoedd i unrhyw un o’n llyfrgelloedd ar hyn o bryd.

Sut i gysylltu â ni: