Cystadleuaeth Ffuglen Fflach

Fedrwch chi ysgrifennu stori fer sy’n union 500 gair o hyd? Os felly, gallwch roi cynnig ar ein Cystadleuaeth Ffuglen Fflach i ennill tocyn llyfr £25. 

Gall eich stori fod ar unrhyw thema, felly fe allai fod ynghylch:

  • eich profiadau yn ystod y cyfnod clo
  • rhamant
  • dirgelwch
  • stori arswyd
  • unrhyw beth yr hoffwch

Sut i gymryd rhan

Os hoffech gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Ffuglen Fflach, e-bostiwch eich cynnig fel atodiad i llyfrgell@sirddinbych.gov.uk, gyda’r pennawd: ‘Cystadleuaeth Ffuglen Fflach’.

Rheolau’r Gystadleuaeth

  • Un stori fer yn unig y caiff ymgeiswyr ei chyflwyno
  • Rhaid i bob stori fer fod yn union 500 gair o hyd, ni chaniateir iddynt fod yn ddarnau o weithiau hirach
  • Caiff straeon fod yn Gymraeg neu Saesneg
  • Nid yw’r teitl yn rhan o’r cyfrif geiriau
  • Mae penderfyniad y beirniad yn derfynol, ac ni fydd unrhyw drafodaeth am y peth.

Dyddiad Cau

dyddiad cau ar gyfer derbyn straeon yw 30 Tachwedd 2020 a bydd yr enillydd yn cael gwybod o fewn 4 wythnos o’r dyddiad cau.

Mwy o wybodaeth

Efallai bydd straeon yn cael eu harddangos mewn gwahanol leoliadau, er enghraifft, ar Borrowbox, ar gyfryngau cymdeithasol neu mewn llyfrgelloedd.