Gwasanaethau Cymorth Cymunedau: ffioedd a’r taliadau o Ebrill 2020

Gwasanaethau gofal a chymorth dibreswyl
Math o gofal a chymorthTȃl
Gofal cartref yr awr £19.24
Gofal nos y noson (cysgu mewn) £78.00
Canolfan dydd: diwrnod cyfan £52.00
Canolfan dydd: hanner diwrnod £26.00
Cyfleoedd gwaith: diwrnod cyfan £52.00
Cyfleoedd gwaith hanner diwrnod £26.00
Teleofal y mis £15.00
Cynllun lleoli oedolion yr wythnos £216.40
Prydau boeth y dydd £7.15

Gwasanaethau preswyl a nyrsio

Y ffi safonol ar gyfer cartrefi preswyl Sir Ddinbych yr wythnos yw £640.08.

Cartrefi gofal preifat ac anibynnol
Math o gofal a chymorthTȃl
Ffi preswyl yr wythnos £566.31
Ffi preswyl EMI yr wythnos £609.91
Ffi nyrsio yr wythnos £641.37 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)
Ffi nyrsio EMI yr wythnos £677.65 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)

Taliadau gohiriedig

Cyfradd llog
MisCyfradd

1 Ionawr 2019

1.65%

1 Gorffennaf 2019

1.45%

1 Ionawr 2020

1.45%

Costau eraill
CostTȃl
Costau sefydlu £270
Gost weinyddol flynyddol £50
Codi tal i gau £40
Costau prisio £250

Mae’r costau a’r ffioedd yn ffioedd safonol i dalu am gostau’r Cyngor wrth sefydlu a gweithredu'r Cytundeb Taliadau Gohiriedig ac maent i fod i roi syniad i chi o'r costau sydd ynghlwm. Gall y costau naill ai gael eu talu wrth iddynt godi neu gellir eu gohirio fel rhan o'r taliad gohiriedig.