Gwasanaethau Cymorth Cymunedau: ffioedd a'r taliadau o Ebrill 2022

Gwasanaethau gofal a chymorth dibreswyl
Math o gofal a chymorthTȃl
Gofal cartref yr awr £21.40
Gofal nos y noson (cysgu mewn) £78.00
Canolfan dydd: diwrnod cyfan £52.00
Canolfan dydd: hanner diwrnod £26.00
Cyfleoedd gwaith: diwrnod cyfan £52.00
Cyfleoedd gwaith hanner diwrnod £26.00
Teleofal y mis £15.00
Prydau boeth y dydd £7.50

Gwasanaethau preswyl a nyrsio

Y ffi safonol ar gyfer cartrefi preswyl Sir Ddinbych yr wythnos yw £700.91.

Cartrefi gofal preifat ac anibynnol
Math o gofal a chymorthTȃl
Ffi preswyl yr wythnos £631.72
Ffi preswyl EMI yr wythnos £700.12
Ffi nyrsio yr wythnos £715.88 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)
Ffi nyrsio EMI yr wythnos £779.38 (dim yn cynnwys cyfraniad y Bwrdd Iechyd)

Taliadau gohiriedig

Cyfradd llog
MisCyfradd

1 Ionawr 2022

0.95%

Costau eraill
CostTȃl
Costau sefydlu £270
Gost weinyddol flynyddol £50
Codi tal i gau £40
Costau prisio £250

Mae’r costau a’r ffioedd yn ffioedd safonol i dalu am gostau’r Cyngor wrth sefydlu a gweithredu'r Cytundeb Taliadau Gohiriedig ac maent i fod i roi syniad i chi o'r costau sydd ynghlwm. Gall y costau naill ai gael eu talu wrth iddynt godi neu gellir eu gohirio fel rhan o'r taliad gohiriedig.