Gwasanaeth fflecsi 33 Rhuthun

Mae’r gwasanaeth Fflecsi 33 Rhuthun (y gellir ei archebu) yn well gwasanaeth bws i dref Rhuthun a’r pentrefi cyfagos. Mae'r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:30am a 2:30pm ac yn cymryd lle’r gwasanaethau bws afreolaidd a chyfyngedig oedd yn bodoli o’r blaen.

I archebu, llwythwch yr ap Fflecsi ar eich ffôn neu ffoniwch 0300 234 0300.

Mae’n rhaid i chi archebu lle cyn teithio. Gallwch archebu ar gyfer siwrne un ffordd neu bob ffordd hyd at fis o flaen llaw. Gallwch hefyd archebu siwrneiau eraill.

Ni allwch archebu llai nac awr cyn yr ydych yn gobeithio teithio, ond i sicrhau eich bod yn cael y siwrne o’ch dewis rydym yn eich argymell i archebu lle cyn gynted ag y gallwch. Gallwch archebu amser gadael neu, os oes gennych apwyntiad gallwch wneud cynnig am amser cyrraedd. Mae Fflecsi’n gweithio drwy ddefnyddio meddalwedd i drefnu siwrneiau sydd mor addas â phosib er mwyn cwrdd ag anghenion pob teithiwr. Os ydych yn defnyddio’r app neu ffôn symudol i archebu mi fydd Fflecsi yn rhoi gwybod i chi os oes yna unrhyw oedi.

Gall Fflecsi eich gollwng yng nghanol y dref neu mewn lleoliadau eraill (lle mae’n ddiogel i wneud hynny) - lleoliadau fel y Ganolfan Hamdden, Aldi, Lôn Parcwr a Tesco, sydd fel arall yn lleoliadau na ellir eu cyrraedd gyda’r prif wasanaeth bws sy’n defnyddio amserlen.

Mae Fflecsi Rhuthun 33 ar gael i’r rhan fwyaf o ardaloedd preswyl Rhuthun ac ar gyfer:

  • Bontuchel
  • Clawddnewydd
  • Clocaenog
  • Cyffylliog
  • Derwen
  • Llanelidan
  • Graigfechan
  • Pentrecelyn

Rydym wedi eithrio’r pentrefi hynny yn ardal Rhuthun sydd gyda gwasanaeth bws da. Er bod modd i chi ddefnyddio Fflecsi i deithio o’r pentrefi uchod, er enghraifft i Lanfair a Phwllglas, dydi Fflecsi ddim yn cynnig gwasanaeth o Lanfair neu Bwllglas i Ruthun ac o Ruthun ei hun: rhaid i breswylwyr o Lanfair a Phwllglas ddefnyddio’r prif wasanaeth bws X51 a 55 yn lle. 

Byddwch yn cael gwybod lle fydd angen i chi ddal eich bws. Mae’r gwasanaeth yn fwy o wasanaeth drws i ddrws na’r gwasanaeth bws blaenorol ond efallai y gofynnir i chi gerdded i leoliad addas i ddal y bws. 

Mae yna un siwrne benodedig y dydd o Glawddnewydd (8:45am); Clocaenog (8:49am); Cyffylliog (9:01am) a Bontuchel (9:06am) i gyrraedd Rhuthun am 9:15am. Ar ôl hynny mae’n rhaid archebu pob siwrne arall.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan fflecsi.cymru (gwefan allanol) neu ffoniwch 01824 706880.