Llangollen 2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru, yn gwneud gwelliannau i Heol y Castell, Llangollen.

Mae’r cynllun wedi’i ddatblygu drwy ymgynghoriad helaeth gyda’r gymuned leol a chynghorwyr sir lleol. Mae’n cynnwys:

 • llwybrau troed lletach
 • cyffyrdd gwell ac sy’n fwy diogel
 • goleuadau traffig newydd a chroesfan i gerddwyr
 • systemau unffordd newydd
 • gwaith ail-wynebu

Bydd yn rhaid cau ffyrdd ar adegau a bydd goleuadau traffig dros dro ond byddwn yn gweithio’n agos gyda phreswylwyr a busnesau lleol i wrando ar unrhyw bryderon a lleihau unrhyw aflonyddwch.

Dylai bod y gwaith wedi’i orffen erbyn Gwanwyn 2022. Bob wythnos byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda manylion y gwaith a wnaed a'r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud nesaf.

Ymgynghoriadau presennol

Wythnos yn dechrau 6 Rhagfyr 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • Cloddio llwybr troed ar ochr ddwyreiniol Heol y Castell i gyfeiriad y de tuag at Heol y Dderwen
 • Paratoi rhan ddwyreiniol Heol y Castell i gyfeiriad y de tuag at Heol y Dderwen i osod palmant newydd
 • Gosod palmant newydd ar ochr orllewinol Heol y Castell i gyfeiriad y gogledd tuag at Parade Street
 • Gosod palmant newydd ar ochr ddwyreiniol Heol y Castell i gyfeiriad y gogledd tuag at Stryd y Bont
Wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

Wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • parhau gyda’r palmantu ar hyd gorllewin Heol y Castell
 • cwblhau’r palmantu ar hyd gogledd Heol y Bont
 • paratoi’r llwybr troed ar gyfer palmantu ar hyd gogledd Heol y Farchnad
 • cloddio ar gyfer y goeden newydd yng ngorllewin Heol y Castell
Wythnos yn dechrau 15 Tachwedd 2021

Wythnos yn dechrau 15 Tachwedd 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • gosod palmant ar ochr orllewinol Heol y Castell o’r gyffordd â Heol y Farchnad, i gyfeiriad y gogledd
 • gwaith paratoi ar ochr orllewinol Heol y Castell yn y gyffordd gyda Parade Street
 • dechrau cloddio’r llwybr troed ar ochr ogleddol Heol y Farchnad, i gyfeiriad y gorllewin
Wythnos yn dechrau 8 Tachwedd 2021

Wythnos yn dechrau 8 Tachwedd 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd:

 • palmantu De Heol y Bont o flaen y gofeb
 • diogelu’r ardal o flaen Neuadd y Dref i leihau’r rhwystrau ar y safle
 • codi gwaith haearn yn y llwybrau troed.
Wythnos yn dechrau 1 Tachwedd 2021

Wythnos yn dechrau 1 Tachwedd 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd.

Heol y Bont (llwybr troed y gogledd)

Gosod palmant oddi allan i’r Royal Hotel.

Heol y Castell (llwybr troed y dwyrain)

Gosod cyrbau newydd.

Heol y Castell (llwybr troed y gorllewin)

Dal i gloddio ar gyfer y llwybr troed newydd.

Heol y Farchnad (llwybr troed y gogledd)

Gosod y palmant.

Wythnos yn dechrau 25 Hydref 2021

Wythnos yn dechrau 25 Hydref 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd yn y gwahanol ardaloedd.

Heol y Bont (llwybr troed y de)

Gosod cyrbau newydd a gorffen ffurfio’r palmant newydd.

Heol y Castell (llwybr troed y dwyrain)

Cloddio a gosod cyrbau newydd a dilyn gyda chloddio ar gyfer ffurfio’r palmant newydd.

Heol y Castell (llwybr troed y gorllewin)

Cloddio ar gyfer ffurfio’r llwybr troed newydd o flaen y llyfrgell.

Heol y Farchnad (llwybr troed y gogledd)

Cloddio ar gyfer cyrbau newydd a ffurfio’r palmant.

Wythnos yn dechrau 18 Hydref 2021

Wythnos yn dechrau 18 Hydref 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd ar bob diwrnod o’r wythnos.

Dydd Llun 18 Hydref 2021

Paratoi’r arwyneb oddi allan i’r Royal Hotel yn barod ar gyfer palmantu.

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Parhau’r gwaith paratoi a ddechreuwyd ddydd Llun.

Gwaith adfer dros dro tu ôl i’r cyrbau newydd eu gosod ar Heol y Castell.

Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Adfer y ffordd o flaen y cyrbau newydd ar Heol y Bont.

Dechrau cloddio ar gyfer y cyrbau newydd gyferbyn â’r Royal Hotel.

Dydd Iau 21 Hydref 2021

Dechrau cloddio ar gyfer y cyrbau newydd ar Heol y Bont gyferbyn â’r Royal Hotel.

Dydd Gwener 22 Hydref 2021

Dal i gloddio ar gyfer y cyrbau newydd ar Heol y Bont gyferbyn â’r Royal Hotel.

Wythnos yn dechrau 11 Hydref 2021

Wythnos yn dechrau 11 Hydref 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd ar bob diwrnod o’r wythnos.

Dydd Llun 11 Hydref 2021

Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: gorffen cloddio’r pafin presennol a pharatoi tir i’r lefelau cywir.

Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): gorffen cloddio ar gyfer sefyllfa newydd y cyrbau.

Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: cloddio ar gyfer draeniau newydd a gosod draeniau newydd.

Heol y Castell (Parade Street - Heol y Farchnad): cloddio ar gyfer draeniau newydd a gosod draeniau newydd.

Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: parhau gwaith ar gyfer y draeniau newydd a gosod y draeniau newydd.

Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): parhau gwaith ar gyfer y draeniau newydd a gosod y draeniau newydd.

Dydd Iau 14 Hydref 2021

Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: gosod cyrbau newydd.

Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): gosod cyrbau newydd.

Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Heol y Bont o flaen y Royal Hotel: gosod cyrbau newydd.

Heol y Castell (Parade Street – Heol y Farchnad): gosod cyrbau newydd.

Wythnos yn dechrau 4 Hydref 2021

Wythnos yn dechrau 4 Hydref 2021

Isod mae crynodeb o’r gwaith a drefnwyd ar bob diwrnod o’r wythnos.

Dydd Llun 4 Hydref 2021

Dechrau rheoli traffig (goleuadau traffig dros dro) o’r bont hyd at fymryn cyn y gyffordd â Heol y Farchnad.

Dechrau llifio ar gyfer y cyrbau newydd oddi allan i’r Royal Hotel i mewn i Heol y Bont.

Dydd Mawrth 5 Hydref 2021

Parhau gyda’r gwaith ar Heol y Bont.

Paratoi ar gyfer y cyrbau newydd ar hyd Heol y Castell.

Dydd Mercher 6 Hydref 2021

Dechrau gosod cyrbau newydd ar Heol y Bont.

Tyllu ar hyd Heol y Castell yn barod ar gyfer gosod y cyrbau newydd.

Dydd Iau 7 Hydref 2021

Dal i baratoi ar gyfer cyrbau Heol y Castell.

Tyrchu’r llwybr ar hyd Heol y Bont.

Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Gosod cyrbau newydd ar hyd Heol y Castell.