Rhaglen rhoi wyneb newydd ar ffyrdd 2021 i 2022

Mae’r rhaglen ar gyfer 2021 i 2022 yn cynnwys £1.5 miliwn o waith yn y lleoliadau hyn a fydd yn cynnwys rhoi wyneb newydd ar y ffyrdd:

 • Rhuallt i Dremeirchion: B5429. Dyddiad dechrau disgwyliedig 21 Rhagfyr 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 19 Ionawr 2022. Bydd y ffordd yn ailagor dros gyfnod y Nadolig rhwng 24 Tachwedd 2021 a 4 Ionawr 2022.
 • Tremeirchion: Salusbury Arms. Dyddiad dechrau disgwyliedig 3 Chwefror 2022. Dyddiad gorffen disgwyliedig 25 Chwefror 2022.
 • Prestatyn: Ffordd Bodnant / Cyffordd A548.
 • Llanelwy: A525 Planhigfeydd Bryn Polyn.
 • Dinbych: Lôn Goch.
 • Rhuthun: Stryd Clwyd.

Gwaith wedi ei gwblhau

 • Bontuchel: Cyffordd Penyrhengoed i Bontuchel a Brynffynnon i Benyrhengoed. Dyddiad dechrau disgwyliedig 1 Tachwedd 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 19 Tachwedd 2021. Cost y gwaith tua £160,000.
 • Clawddnewydd: B5105 pentref Clawddnewydd i Bont Petryal a Phont Petryal i Ben y Bryn. Dyddiad dechrau disgwyliedig 27 Medi 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 5 Tachwedd 2021. Cost y gwaith tua £390,000.
 • Dinbych: Ffordd y Graig, Fferm Plas Chambers i groesffordd Pen Cae Du. Dyddiad dechrau disgwyliedig 6 Medi 2021. Cost y gwaith tua £300,000.
 • Dinbych: B4501 Lawnt i Gae Dai. Dyddiad dechrau disgwyliedig 29 Tachwedd 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 20 Rhagfyr 2021. Cost y gwaith tua £140,000.
 • Y Rhyl: Cyffordd Cornel Parry, Grange Road. Dyddiad dechrau disgwyliedig 5 Awst 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 8 Awst 2021. Cost y gwaith tua £57,000.