Rhaglen rhoi wyneb newydd ar ffyrdd 2021 i 2022

Mae’r rhaglen ar gyfer 2021 i 2022 yn cynnwys £1.5 miliwn o waith yn y lleoliadau hyn a fydd yn cynnwys rhoi wyneb newydd ar y ffyrdd:

  • Dinbych: Ffordd y Graig, Fferm Plas Chambers i groesffordd Pen Cae Du. Dyddiad dechrau disgwyliedig 6 Medi 2021.
  • Clawddnewydd: B5105 pentref Clawddnewydd i Bont Petryal a Phont Petryal i Ben y Bryn. Dyddiad dechrau disgwyliedig 27 Medi 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 5 Tachwedd 2021.
  • Rhuallt i Dremeirchion: B5429. Dyddiad dechrau disgwyliedig Hydref 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig Hydref 2021.
  • Tremeirchion: Salusbury Arms. Dyddiad dechrau disgwyliedig Hydref 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig Hydref 2021.
  • Bontuchel: Cyffordd Penyrhengoed i Bontuchel a Brynffynnon i Benyrhengoed. Dyddiad dechrau disgwyliedig 1 Tachwedd 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 19 Tachwedd 2021.
  • Prestatyn: Ffordd Bodnant / Cyffordd A548.
  • Llanelwy: A525 Planhigfeydd Bryn Polyn.
  • Dinbych: B4501 Lawnt i Gae Dai.
  • Dinbych: Lôn Goch.
  • Rhuthun: Stryd Clwyd.

Gwaith wedi ei gwblhau

Y Rhyl: Cyffordd Cornel Parry, Grange Road. Dyddiad dechrau disgwyliedig 5 Awst 2021. Dyddiad gorffen disgwyliedig 8 Awst 2021. Cost y gwaith tua £57,000.