Rhaglen rhoi wyneb newydd ar ffyrdd 2022 i 2023

Mae’r rhaglen ar gyfer 2022-23 yn cynnwys gwerth £4 miliwn o waith ar draws y sir, a fydd yn cynnwys rhoi wyneb newydd ar ffyrdd a gwaith cysylltiedig (er enghraifft, ysgubo a draenio). Fe allai’r rhain newid yn dilyn asesiadau o’r safle.

 • Aberchwiler: Porth y Waen
 • Bodelwyddan: B5381 linc o Fryn y Pin yn cynnwys Engine Hill (rhannau)
 • Bodfari: A541 dwyrain o’r pentref
 • Carrog: B5437 Pentre Trewyn i Rhagatt Hall (rhannau)
 • Clawddnewydd: Clawddnewydd i Glocaenog (rhannau)
 • Clocaenog: ffordd i Galltegfa (rhannau)
 • Cwm: pentref Cwm
 • Cyffylliog: Ysgubor Newydd
 • Cynwyd: bocs GPO i Rhug
 • Graianrhyd: B5430 Rose a Crown i groesffordd Ceiriog Ucha, Awst 2022
 • Llanarmon yn Iâl: triongl Llanarmon yn Iâl
 • Llangollen: A542 croesffordd Ffordd yr Abaty gyda phont Llangollen i groesffordd B5103 (Cyfnod 1). (gwella arwyneb)
 • Llanrhaeadr: ffordd i Lanynys
 • Maeshafn: ffordd i Cadole
 • Pentredwr: pentref
 • Prestatyn: Ffordd Bastion (rhan) o groesffordd Ffordd Marine i groesffordd Ffordd Grosvenor
 • Rhewl: ffordd i Garrog (rhannau)
 • Rhyd y Meudwy: B5429 Glan Hesbin - Cysgod y Graig i Rhyd y Meudwy. (gwella arwyneb)
 • Llanelwy: A525 Gwesty Oriel i Tweedmill
 • Y Rhyl: A548 yn ymyl Gorsaf Tân Y Rhyl

Gwaith wedi ei gwblhau

 • Bodelwyddan: stad Maes Owen
 • Carrog: ffordd i Fryneglwys
 • Clawddnewydd: Trem y Coed, Awst 2022
 • Corwen: Pen y Bryn
 • Cynwyd: B4401 o Gynwyd i Landrillo
 • Dinbych: Bull Lane
 • Dinbych: Crud y Castell, Awst 2022
 • Gwyddelwern: ffordd Llety (rhan yr allt)
 • Henllan: stad Glasfryn, Awst 2022
 • Llanbedr Dyffryn Clwyd: B5429 dau rhan - Llanbedr i groesffordd Hirwaun; Tros y Ffordd i groesffordd Foxes (gwella arwyneb). Awst 2022.
 • Llandyrnog: B5429 Aberchwiler i Landyrnog (pedwar rhan) (gwella arwyneb). Awst 2022.
 • Llandyrnog: pentref Llandyrnog (cyfagos i Berth Glyd)
 • Llandyrnog: Siglen Uchaf
 • Llanelidan: B5429 croesffordd Llanelidan i groesffordd A494 (Pandy’r Capel)  (gwella arwyneb). Awst 2022.
 • Llangollen: Ffordd Penycoed
 • Llangollen: Tyn y Celyn / Arosfa Crescent, Awst 2022
 • Llangynhafal: Eglwys i Ddol y Caeau
 • Llanrhaeadr: Pont y Beddol, Awst 2022
 • Llanrhaeadr: Y Glyn (rhannau)
 • Llanynys: B5429 Plas yn Rhos i Hen Dy’r Ysgol; Rhydonnen i Lys Cerrigllwydion (dau rhan) (gwella arwyneb)
 • Melin y Wig: ffordd i Fetws Gwerfil Goch (rhannau)
 • Prestatyn: A548 Pont Bodnant
 • Prestatyn: Ffordd Traeth Gorllewin
 • Pwllglas: Tan y Bryn, Awst 2022
 • Rhydtalog: B5430 Abertairnant i ffin y Sir (gwella arwyneb). Awst 2022.
 • Rhuthun: A525 Cornel yr Angor i’r  terfyn 30 M.Y.A. (gwella arwyneb). Awst 2022.
 • Rhuthun: Hen Lon Parcwr
 • Rhuthun: Maes Cantaba, 8 i 18 Awst 2022
 • Rhuthun: Parc y Dre, Awst 2022
 • Tremeirchion: Salusbury Arms, 20 Mehefin i 18 Gorffennaf
 • Y Rhyl: Ffordd Derwen, 8 i 31 Awst 2022
 • Y Rhyl: Heol Gwynfa, Awst 2022