Rhaglen rhoi wyneb newydd ar ffyrdd 2023 i 2024

Mae’r rhaglen ar gyfer 2023 i 2024 yn cynnwys gwerth £4 miliwn o waith ar draws y sir, a fydd yn cynnwys rhoi wyneb newydd ar ffyrdd a gwaith cysylltiedig (er enghraifft, ysgubo a draenio). Fe allai’r rhain newid yn dilyn asesiadau o’r safle ac mae’r dyddiadau yn dibynnu ar y tywydd ac argaeledd adnoddau.

 • Aberchwiler: B5429 Aberchwiler i Lanelidan (rhannau) (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Bodelwyddan: Ffordd Ty Fry (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Bryneglwys: A5104 dwyrain o’r pentref (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Carrog: pentref i Rhewl (mwy o’r ffordd yma) (arwynebu) - Gorffennaf i Hydref 2023
 • Dyserth: B5119 Ffordd y Rhaeadr (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Clawddnewydd: Neuadd Derwen (trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023
 • Corwen: A5437 Canolfan Hamdden i Garrog (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Corwen: Uwch y Dre, Cae Ffynnon, Y Cilgant, Heol y Bryn (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Cyffylliog: Derwen Fawr (arwynebu) - dyddiad i’w gadarnhau
 • Dinbych: Llys Thomas Jones (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Dinbych: Karen Court, Llys Catrin (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Gellifor: Bodawen (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Llanelwy: A525 Tweedmill i goleuadau Trefnant (trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023
 • Llanelwy: Bryn Polyn (arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Llanelwy: Cwrt Ashly (Arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Llanelwy: Tan y Bryn, Pant Glas, Bryn Arthur (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Prestatyn: Fforddlas (rhan uchaf) (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Rhuddlan: Bryn Afon, Ffynnon Cae Glas, Ffordd Cae Glas (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Trefnant: Ffordd Gyswllt o Ffordd y Graig at yr A525 (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024
 • Y Rhyl: Clwyd Avenue (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Y Rhyl: Ffordd Clifton Park a rhan o Hadley Crescent (Micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024
 • Y Rhyl: Kinard Drive (micro arwynebu) - wedi ei ohirio tan Wanwyn 2024

Gwaith wedi ei gwblhau

 • Clawddnewydd: B5105 dwyrain o’r pentref (ail arwynebu) - Mehefin i Medi 2023 - wedi ei gwblhau
 • Cwm: B5429 Cwm i Rhuallt (trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023 - wedi ei gwblhau
 • Cwm: Ffordd Hiraddug (terfyn yr A55) (arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Cynwyd: Ifor Williams at ganol y pentref (ail arwynebu) - Mehefin i Medi 2023 - wedi ei gwblhau
 • Efenechtyd: Tai Isa (arwynebu) - wedi ei gwblhau
 • Eyarth i Rydymeudwy (arwynebu) - Gorffennaf i Hydref 2023 - wedi ei gwblhau
 • Gallt Melyd: Bryniau (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Gellifor: Commins (arwynebu) - wedi ei gwblhau
 • Llandegla: A525 Llandegla at Ffin y Sir (trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023 - wedi ei gwblhau
 • Llanelidan: Llidiart y Sais / Merllyn (arwynebu) - wedi ei gwblhau
 • Llanelidan: pentref i’r A494 (ail arwynebu) - Gorffennaf i Hydref 2023 - wedi ei gwblhau
 • Llanelwy: Ffordd Cefn (hanner yn 2023/24) (arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Llangollen: A542 Ffordd Abaty (trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023 - wedi ei gwblhau
 • Llangollen: Stryd Parade (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Llangollen: Stryd y Dwyrain (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Melin y Wig: Tan y Bwlch (arwynebu) - Gorffennaf i Hydref 2023 - wedi ei gwblhau
 • Prion: Bryn Rossa i Prion (arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Saron: Bryn (trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023 - wedi ei gwblhau
 • Trefnant: A525 Goleuadau traffig (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Y Rhyl: A548 Ffordd Wellington a Stryd Fawr (ail arwynebu) - Mehefin 2023 - wedi ei gwblhau
 • Y Rhyl: Cwrt Hammond (Trin y gwyneb) - Mehefin i Awst 2023 - wedi ei gwblhau
 • Y Rhyl: Ffordd Cilgant (2 ran) (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau
 • Y Rhyl: Stryd yr Eglwys (ail arwynebu) - Hydref 2023 i Fawrth 2024 - wedi ei gwblhau