Derbyniadau ar gyfer Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl

Bydd Ysgol Gatholig Crist y Gair yn agor yn y Rhyl ym mis Medi 2019. Os bydd eich plentyn yn dechrau yn y feithrinfa, dosbarth derbyn neu’r ysgol uwchradd ym mis Medi 2019 a hoffech iddynt fynd i’r Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl, yna mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen gais. 

Mwy am derbyn i ysgol.

Disgyblion presennol Ysgol Mair a'r Bendigaid Edward Jones

Pan fydd Ysgol Mair ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones yn cau, bydd disgyblion o’r ysgolion hynny‘n cael eu trosglwyddo’n uniongyrchol i’r Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl heblaw y gwnaed unrhyw drefniadau eraill. 

Trosglwyddo rhwng ysgolion

Os ydych chi’n dymuno trosglwyddo eich plentyn o ysgol arall i Ysgol Mair ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones, bydd angen cwblhau ffurflen gais arnoch.

Mwy am newid ysgol