Ysgol Rhewl

Cynradd
Rhewl
Rhuthun
LL15 2TU
01824 703296

 • Pennaeth Gweithredol:  Ellen Williams-Lumb
 • E-bost:  rhewl@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

 • Iaith:  Cyfrwng dwy ffrwd
 • Ffydd:  Anenwadol
 • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
 • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol: 

  Clwb brecwast 7.45 yb - 9 yb

  Clwb ar ôl ysgol  3.15 yp - 5.30 yp

 • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy