Ysgol Uwchradd Gatholig Y Bendigaid Edward Jones

Uwchradd
Ffordd Cefndy
Y Rhyl
LL18 2EU
01745 343433/4/5

  • Pennaeth:  Mr D Tobin
  • E-bost:  blessed.edwards@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Rhufeinig gatholig
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Gynorthwyir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy