Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir ddinbych

Mae’r Gwasanaeth Cwnslera yn rhoi cyfle i bobl ifanc siarad gyda Cwnselydd annibynnol am unrhyw achos cymdeithasol neu emosiynol sydd ganddynt, mewn modd hawdd a diogel.

Sut i wneud atgyfeiriad

Gallwch atgyfeirio eich hun neu rywun arall ar gyfer Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych ar-lein.

Atgyfeiriadau gan bobl ifanc

Gwnewch atgyfeiriad ar gyfer Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych

Atgyfeiriadau gan ysgolion a gweithwyr proffesiynol

Gall ysgolion a gweithwyr proffesiynol gyfeirio rhywun drwy lenwi ffurflen atgyfeirio

Lawrlwythwch ffurflen atgyfeirio (ar gyfer yr ysgol a gweithwyr proffesiynol yn unig)

Dysgwch sut i adrodd am blentyn mewn risg os ydych yn pryderu am les neu ddiogelwch plentyn.

Sesiynau cwnsela

Gall sesiynau cwnsela bara hyd at 50 munud a'r bwriad yw creu amgylchedd cyfforddus a diogel i drafod problemau a dod o hyd i'r atebion gorau.

Mae’r sesiynau yn gyfrinachol fel y gall y plentyn neu’r person ifanc siarad yn agored am beth sy’n eu poeni.

Gwybodaeth i rieni

Os bydd plentyn yn gofyn am wasanaeth cwnsela, nid yw hyn yn golygu bod y rhieni wedi gadael y plentyn i lawr. Weithiau mae siarad gyda rhywun niwtral sydd wedi eu hyfforddi’n broffesiynol yn gymorth i ddod o hyd i ateb i broblem.

Croesawir cefnogaeth gan riant neu ofalwr yn fawr. Os yw plentyn neu berson ifanc yn gofyn ac yn deall beth yw’r broses, ni ellir gwrthod eu hawl i dderbyn cwnsela.

Mae gwaith yr holl gwnselwyr yn cael ei oruchwylio, sy’n cynnwys cyflwyno gwaith achos yn ddienw i sicrhau safon eu harfer.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych gwestiynau am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych.