Cynhadledd Amddiffyn Plant rhag Niwed

Beth yw'r Gynhadledd 'Amddiffyn Plant rhag Niwed'?

Mae’r Gynhadledd ‘Amddiffyn Plant rhag Niwed’ yn ddigwyddiad sy’n para drwy’r dydd ac sy’n agored i holl Lywodraethwyr a Phenaethiaid Ysgolion Sir Ddinbych a’r Aelodau Etholedig. Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau/gweithdai rhannu gwybodaeth a hyfforddiant. Cynhelir y digwyddiad yng Ngholeg Llysfasi ar 12 Gorffennaf 2017.

Gallwch archebu unrhyw gyfuniad h.y. dod i sesiwn y bore neu sesiwn y prynhawn yn unig, neu'r ddwy, ond sylwer na fydd cinio ond ar gael i'r rhai sydd wedi archebu i ddod i'r diwrnod cyfan.

Cliciwch yma i weld y rhaglen lawn ar gyfer y diwrnod.

Ffurflen Archebu

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Ticiwch yma os ydych yn dod i’r gynhadledd fel aelod etholedig (Cynghorydd Sir):
  • Ticiwch yma os oes arnoch angen gwasanaethau cyfieithu Cymraeg (cyfieithu o Gymraeg i Saesneg):
  • Nodwch pa sesiwn/sesiynau yr hoffech fynd iddynt:
  • Dewiswch un cwrs o bob slot amser:
  • Slot 1: 11am - 12pm
  • Slot 2: 1pm - 2pm
  • Slot 3: 2pm - 3pm
  • Slot 4: 3pm - 4pm