Cynhadledd Amddiffyn Plant rhag Niwed

Beth yw'r Gynhadledd 'Amddiffyn Plant rhag Niwed'?

Mae’r Gynhadledd ‘Amddiffyn Plant rhag Niwed’ yn ddigwyddiad sy’n para drwy’r dydd ac sy’n agored i holl Lywodraethwyr a Phenaethiaid Ysgolion Sir Ddinbych a’r Aelodau Etholedig. Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau/gweithdai rhannu gwybodaeth a hyfforddiant. Cynhelir y digwyddiad yng Ngholeg Llysfasi ar 12 Gorffennaf 2017.

Gallwch archebu unrhyw gyfuniad h.y. dod i sesiwn y bore neu sesiwn y prynhawn yn unig, neu'r ddwy, ond sylwer na fydd cinio ond ar gael i'r rhai sydd wedi archebu i ddod i'r diwrnod cyfan.

Cliciwch yma i weld y rhaglen lawn ar gyfer y diwrnod.

Ffurflen Archebu

  • Ticiwch yma os ydych yn dod i’r gynhadledd fel aelod etholedig (Cynghorydd Sir):
  • Ticiwch yma os oes arnoch angen gwasanaethau cyfieithu Cymraeg (cyfieithu o Gymraeg i Saesneg):
  • Nodwch pa sesiwn/sesiynau yr hoffech fynd iddynt:
  • Dewiswch un cwrs o bob slot amser:
  • Slot 1: 11am - 12pm
  • Slot 2: 1pm - 2pm
  • Slot 3: 2pm - 3pm
  • Slot 4: 3pm - 4pm