Cynllun ailgylchu gwisg ysgol

cad474

Rydym yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i redeg cynllun ailgylchu gwisg ysgol.  Cafodd yr un cynllun ei redeg gan Gyngor ar Bopeth y llynedd a defnyddiwyd y gwasanaeth gan dros 100 o deuluoedd.

Dyma gyfle i rieni gyfrannu unrhyw ddillad ysgol diangen/rhy fach mewn cyflwr da fel y gellir eu hailgylchu a’u cynnig i deuluoedd eraill am ddim neu am gyfraniad ariannol bychan mewn siop ailgylchu (bydd y cyfraniadau ariannol yn helpu tuag at gost golchi’r dillad).

Pa ysgolion sy’n cymryd rhan yn y cynllun?

Dyma restr o’r ysgolion perthnasol:

Dinbych

 • Ysgol Gynradd Frongoch
 • Ysgol Twm o'r Nant
 • Ysgol y Parc
 • Ysgol Trefnant
 • Ysgol Henllan
 • Ysgol Pendref
 • Ysgol Uwchradd Dinbych
 • Ysgol Glan Clwyd

Prestatyn

 • Ysgol Bodnant
 • Ysgol Melyd
 • Ysgol Penmorfa
 • Ysgol Clawdd Offa
 • Ysgol Hiraddug
 • Ysgol Uwchradd Prestatyn
 • Ysgol Y Llys

Y Rhyl

 • Ysgol y Faenol
 • Ysgol Llywelyn
 • Ysgol Gatholig Crist y Gair
 • Ysgol Uwchradd y Rhyl​
 • Ysgol Glan Clwyd
 • Ysgol Dewi Sant 

Rhuthun

 • Ysgol Borthyn
 • Ysgol Penbarras
 • Ysgol Stryd Rhos
 • Ysgol Brynhyfryd

I le alla’i fynd a’r wisg ysgol?

Gallwch fynd a’r dillad (ar gyfer ysgol sy’n cymryd rhan yn y cynllun) i’r mannau canlynol;

Siopau Ailgylchu Gwisg Ysgol

Cliciwch ar siop ailgylchu i gael rhagor o fanylion gan gynnwys eu lleoliadau.

Nid oes canlyniadau sy’n bodloni eich meini prawf.


Gwirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli i helpu gyda sortio, trwsio, golchi neu fagio’r dillad neu helpu yn y siop, anfonwch e-bost at denbigh@dcab.co.uk neu ffoniwch 01745 817 638.