Derbyn i ysgol

Ewch yn syth i...

 

Lleoedd Meithrin Sut i wneud cais am le meithrin.

 

Lleoedd derbyn Sut i wneud cais am le derbyn.

 

Lleoedd Iau (blwyddyn 3) Sut i wneud cais am le Iau (blwyddyn 3).

.

 

Lleoedd ysgol uwchradd Sut i wneud cais am le ym mlwyddyn 7 ysgol uwchradd.

 

Trosglwyddo ysgolionSut i wneud cais i drosglwyddo o un ysgol i un arall.

 

Oedran ysgolCanfyddwch faint oed y mae plant yn dechrau yn y meithrin, derbyn, iau ac ysgolion uwchradd.

.
.
.