Gwneud cais am le ar gyfer blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ar-lein

Gallwch wneud cais am le mewn dosbarth meithrin, derbyn ac ysgol iau ar gyfer 2019 o 1 Hydref 2018.

Derbyn i ysgol

Ewch yn syth i...

 

Lleoedd ysgol uwchradd Sut i wneud cais am le ym mlwyddyn 7 ysgol uwchradd.

 

Trosglwyddo ysgolionSut i wneud cais i drosglwyddo o un ysgol i un arall.

 

Oedran ysgolCanfyddwch faint oed y mae plant yn dechrau yn y meithrin, derbyn, iau ac ysgolion uwchradd.

.

 

Lleoedd Iau (blwyddyn 3) Sut i wneud cais am le Iau (blwyddyn 3).

 

Lleoedd Meithrin Sut i wneud cais am le meithrin.

 

Lleoedd derbyn Sut i wneud cais am le derbyn.

.
.
.