Lleoedd mewn dosbarth derbyn

Gall plant fynychu dosbarth derbyn, naill ai mewn ysgol fabanod neu ysgol gynradd, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016.
Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar-lein

Lawrlwytho ffurflen bapur i wneud cais am le mewn dosbarth derbyn

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn yw 22 Tachwedd 2019, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 16 Ebrill 2020.