Lleoedd mewn dosbarth derbyn

Gall plant fynychu dosbarth derbyn, naill ai mewn ysgol fabanod neu ysgol gynradd, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Bydd modd i chi wneud cais am 2019 le mewn dosbarth derbyn o 30 Medi 2019 ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016.