Lleoedd mewn dosbarth meithrin

Gall plant fynychu dosbarth meithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.  Nid yw cael lle mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno.  Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn.

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017.
Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin ar-lein

Lawrlwytho ffurflen bapur i wneud cais am le mewn dosbarth meithrin

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yw 21 Chwefror 2020 a byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad erbyn 8 Mai 2020.