Lleoedd mewn dosbarth meithrin

Gall plant fynychu dosbarth meithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.  Nid yw cael lle mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno.  Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn.

Bydd modd i chi wneud cais am 2020 le mewn dosbarth meithrin o 30 Medi 2019 ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017