Lleoedd Ysgolion Uwchradd

Os oes gennych chi blentyn ym mlwyddyn 6 ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn defnyddio’r ffurflen gais ar y dudalen hon.

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2008 a 31 Awst 2009.
Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Gwneud cais am le ar gyfer blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ar-lein

Lawrlwytho ffurflen gais ar gyfer lle mewn ysgol uwchradd

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yw 8 Tachwedd 2019, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 2 Mawrth 2020.