Gwneud cais am lleoedd iau blwyddyn 3 ar ôl y dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am lleoedd iau blwyddyn 3 ar gyfer plant wedi eu geni rhwng 1 Medi 2010 a 31 Awst 2011 yw 24 Tachwedd 2017. Rydym yn ymdrin â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a ddaw i law ar amser, os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, rydym yn argymell nodi mwy nag un dewis oherwydd efallai y bydd y lleoedd sydd ar gael yn eich ysgol ddewisol wedi'u llenwi’n barod.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

  • Darllenwch y nodiadau pwysig hyn a thiciwch i gadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno cyn i chi gwblhau’r cais hwn am le mewn ysgol.

    • Gellir ond llenwi’r ffurflen gais hon gan unigolyn â chyfrifoldeb fel rhiant y plentyn.

    • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai’r ddau riant gytuno ar y dewisiadau a restrir yn y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw dod i’r cytundeb hwn

    • Darperir cludiant ysgol am ddim fel arfer i’r ysgol addas agosaf yn unig os yw’n fwy na 2 filltir o’r cyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Derbyn - Blwyddyn 6, neu’n fwy na 3 milltir o gyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Blwyddyn 7 – Blwyddyn 11.

    • Gallwch fynegi dewis am addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, neu addysg sy’n seiliedig ar ffydd.
  • Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall ac yn cytuno â’r pwyntiau uchod.