Dyddiadau tymor

Dyddiadau tymor ysgolion Sir Ddinbych.

Diweddaraf am coronafeirws

Ar hyn o bryd, mae pob ysgol yn Sir Ddinbych wedi cau yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru

Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Mae gofal plant brys ar gael i blant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19 ac na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Hyd yn oed i weithwyr allweddol, dim ond mewn ysgolion neu leoliadau eraill lle nad oes dewis diogel arall ar gyfer eich teulu y gwneir darpariaeth.

Mwy o wybodaeth am ofal plant i weithwyr allweddol

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

2019-2020

 • Clwstwr Ysgolion Dinbych
  Ysgol Uwchradd Dinbych ,Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Ysgol Fabanod Llanelwy VP , Ysgol Esgob Morgan, Ysgol y Faenol 
 • Clwstwr Llangollen a Rhuthun 
  Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Dinas Bran, Ysgol Borthyn, Ysgol Stryd Y Rhos, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch, , Ysgol Y Gwernant, Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfdrwy.
 • Clwstwr Ysgolion Prestatyn
  Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol Penmorfa, Ysgol Bodnant, Ysgol Melyd, Ysgol Clawdd Offa ag Ysgol Hiraddug
 • Clwstwr Ysgolion y Rhyl 
  Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Ysgol Gatholig Crist y Gair, Ysgol Emmanuel, Ysgol Y Castell, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Llywelyn, Ysgol Christchurch CP, Ysgol Tir Morfa
 • Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd
  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys

2020 - 2021

 • Clwstwr Ysgolion Dinbych
  Ysgol Uwchradd Dinbych ,Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Ysgol Fabanod Llanelwy VP , Ysgol Esgob Morgan, Ysgol y Faenol 
 • Clwstwr Llangollen a Rhuthun 
  Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Dinas Bran, Ysgol Borthyn, Ysgol Stryd Y Rhos, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch, , Ysgol Y Gwernant, Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfdrwy.
 • Clwstwr Ysgolion Prestatyn
  Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol Penmorfa, Ysgol Bodnant, Ysgol Melyd, Ysgol Clawdd Offa ag Ysgol Hiraddug
 • Clwstwr Ysgolion y Rhyl 
  Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Ysgol Gatholig Crist y Gair, Ysgol Emmanuel, Ysgol Y Castell, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Llywelyn, Ysgol Christchurch CP,  Ysgol Tir Morfa
 • Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd
  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys