Dyddiadau tymor

Dyddiadau tymor ysgolion Sir Ddinbych.

2019-2020

Bydd pob ysgol yn Sir Ddinbych ar gau ddydd Gwener, 26 Mehefin 2020 ar gyfer diwrnod hyfforddiant ychwanegol ar y Cwricwlwm newydd i Gymru, yn ôl cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.
 • Clwstwr Ysgolion Dinbych
  Ysgol Uwchradd Dinbych ,Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Ysgol Fabanod Llanelwy VP , Ysgol Esgob Morgan, Ysgol y Faenol 
 • Clwstwr Llangollen a Rhuthun 
  Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Dinas Bran, Ysgol Borthyn, Ysgol Stryd Y Rhos, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch, , Ysgol Y Gwernant, Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfdrwy.
 • Clwstwr Ysgolion Prestatyn
  Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol Penmorfa, Ysgol Bodnant, Ysgol Melyd, Ysgol Clawdd Offa ag Ysgol Hiraddug
 • Clwstwr Ysgolion y Rhyl 
  Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Ysgol Gatholig Crist y Gair, Ysgol Emmanuel, Ysgol Y Castell, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Llywelyn, Ysgol Christchurch CP, Ysgol Tir Morfa
 • Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd
  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys

2020 - 2021

 • Clwstwr Ysgolion Dinbych
  Ysgol Uwchradd Dinbych ,Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Ysgol Fabanod Llanelwy VP , Ysgol Esgob Morgan, Ysgol y Faenol 
 • Clwstwr Llangollen a Rhuthun 
  Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Dinas Bran, Ysgol Borthyn, Ysgol Stryd Y Rhos, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch, , Ysgol Y Gwernant, Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfdrwy.
 • Clwstwr Ysgolion Prestatyn
  Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol Penmorfa, Ysgol Bodnant, Ysgol Melyd, Ysgol Clawdd Offa ag Ysgol Hiraddug
 • Clwstwr Ysgolion y Rhyl 
  Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Ysgol Gatholig Crist y Gair, Ysgol Emmanuel, Ysgol Y Castell, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Llywelyn, Ysgol Christchurch CP,  Ysgol Tir Morfa
 • Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd
  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys