Dyddiadau tymor

Dyddiadau tymor ysgolion Sir Ddinbych.

Diweddaraf am coronafeirws

Bydd gan ysgolion drefniadau arbennig ar waith oherwydd coronafirws pan fyddant yn ail-agor o 29 Mehefin

Mwy wybodaeth am trefniadau ar gyfer ysgolion yn ystod y coronafirws

Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Mae gofal plant brys ar gael i blant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19 ac na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Hyd yn oed i weithwyr allweddol, dim ond mewn ysgolion neu leoliadau eraill lle nad oes dewis diogel arall ar gyfer eich teulu y gwneir darpariaeth.

Mwy o wybodaeth am ofal plant brys

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

2020/21

Dyddiadau tymor yr ysgol 2020/21