Grant gwisg ysgol

Grant gan Lywodraeth Cymru oedd ar gael mewn rhai amgylchiadau i ddisgyblion oedd yn symud i'r ysgol uwchradd oedd y Grant Gwisg Ysgol.

Roedd y grant hwn yn rhoi £105 i bob disgybl oedd yn gymwys tuag at y gost o brynu gwisg ysgol newydd.

Yn anffodus cawsom ein hysbysu yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru fod y grant hwn wedi dod i ben ac o ganlyniad nid yw ar gael i rieni mwyach.